DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Taşıma İletim Tekniği TMT   413 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ MUSA BOZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımda kullanılan ekipmanların Taşıma İletim araç-gereçleri ve tekniğini bilir, hesaplar, uygular.
Dersin İçeriği
Tarım Arabaları, Su Tankerleri, Traktör Önyükleyici, Elevatör ve Konveyörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Taşıma ve İletim tanımını bilir.
2) Tarımda Kullanılan Taşıma ve İletim Araçları: Basit ve Gelişmiş Araçları tanır.
3) Tarım Arabalarını tanır ve sınıflandırır.
4) Tarım Arabasına Etkiyen Statik ve Dinamik Kuvvetleri hesaplar.
5) Tarım Arabalarında Ana Şasi Projeleme hesaplamalarını yapar ve uygular.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Taşıma ve İletim tanımı, yararı. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Taşıma ve İletimin Öğeleri. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Tarımda Kullanılan Taşıma ve İletim Araçları: Basit Araçlar. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Tarımda Kullanılan Taşıma ve İletim Araçları: Gelişmiş Araçlar. Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Tarım Arabaları Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Tarım Arabası Mekaniği Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Tarım Arabasına Etkiyen Statik ve Dinamik Kuvvetler Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders kitabı ve notlarına çalışma. Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Tarım Arabalarında Ana Şasi Projelemesi Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Tarım Arabası Deneyi Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Tarım Arabalarında Türk Standartları Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Tarımda Kullanılan Su Tankerleri Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Traktör Önyükleyicileri Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Elevatörler Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Konveyörler Konuyla ilgili ders notları ve internet sitelerine çalışma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı ve notlarına çalışma. Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar