DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Teknik Resim TMT   113 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet İNCE
Dersi Verenler
Prof.Dr.AHMET İNCE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik resim araç ve gereçlerini ve bilgisayar destekli çizim programını kullanarak makina parçalarının tasarımı ve imalatı için gerekli olan üç görünüşünü çizebilme, perspektif görünüşünü elde edebilme, kesitini alabilme ve ölçülendirme yapabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Teknik resimin amacı ve önemi, teknik resim ile ilgili temel kavramlar, toleranslar, geometrik çizimler, perspektif çizimler, izdüşümler ve ölçülendirme kuralları,Bilgisayarlı çizim tekniği ile ilgili temel kavramlar, CAD konusunda temel bilgiler, Autocad programı, Autocad komutları, Autocad komutları kullanılarak teknik resim çizimlerinin yapılması ve proje hazırlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislikte bir teknik anlatım ve iletişim dili olan teknik resim çizimlerini oluşturabilir.
2) Mevcut çizimleri okuyabilir.
3) Tarım makinelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak arge çalışmalarında çizim desteği verir.
4) Tarımsal işletmelerin sorunlarına çözüm oluşturacak makinelerin tasarım çizimlerini yapar.
5) İşletmelerde ihtiyaca göre mevcut makine tasarımları üzerinde değişiklikler yapar.
6) Uygulamada kullanılan birçok çizim ve tasarım programının öğrenilmesine ve kullanılmasına yönelik temel bilgilere sahip olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım ilkeleri ve teknik resmin önemi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
2 Teknik resme giriş, ilgili standartlar, teknik resim araç gereçleri, çizim programları hakkında genel bilgiler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 El ile basit geometrik çizim uygulamaları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
4 Autocad programına giriş ve program arayüzünün tanıtılması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
5 Autocad çizim ve düzenleme komutları-I Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
Ödev
6 Autocad çizim ve düzenleme komutları-II Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
7 İz düşümler ve üç görünüş (Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uygulamalar)-I Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
9 İz düşümler ve üç görünüş (Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uygulamalar)-II Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
10 Kesit görünüşler (Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uygulamalar)-ı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
11 Kesit görünüşler (Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uygulamalar)-II Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
12 Perspektif (Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uygulamalar)-I Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
13 Perspektif (Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uygulamalar)-II Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
14 Ölçek ve Ölçülendirme (Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uygulamalar) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
15 Toleranslar ve gösterimleri (Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uygulamalar) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar