DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Matematiği TMT   122 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
Prof.ALKHAN SARIYEV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı,matematik konularındaki tanım, teorem ve çözümlü alıştırmalarda elde edilen bilgileri birleştirerek, öğrencinin kendi kendine yetecek düzeyde matematiksel işlemler ve çözümler yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Belirli ve belirsiz integral, İntegralin temel teoremi; Belirli integral ile alan hesabı; Döner cisimlerin yüzey alanları; Döner cisimlerin hacmi; Düzgün olmayan entegraller; Seriler; Fourier serileri; Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmi türev, toplam diferansiyel; Bileşik, kapalı ve ters fonksiyonların türevleri; Değişken dönüştürme; Maksimum ve minimum problemleri; İki katlı entegraller (Değişken dönüştürme; Hacim hesabı; Yüzey alanları); Matris cebri, deklem sistemlerinin çözümü, yaklaşıl integrasyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik problemini tanımlama yetisi kazanır.
2) Analitik düşünce tarzı gelişir ve sentezleme yeteneği kazanır.
3) Problemi matematiksel olarak formüle eder.
4) Alternatif çözüm tekniklerini analiz eder ve optimum çözümü seçer.
5) Çözümü analiz eder; problem sentezini yaparak kıyaslar ve gerekli doğrulamayı yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kısmı Türevler ve Uygulamaları; Belirsiz integrallare giriş Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
2 İntegrsyon metodları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
3 Belirli integrallare Giriş, İntegrasyon metodlarının belirli integrale uygulanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
4 Belirli integral uygulamaları ( Alan hesabı) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
5 Belirli integral uygulamaları (Eğri yayının uzunluğu ve Dönel çizimlerin haciminin hesaplanması) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
6 Çokkatlı integraller Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
7 Matris Cebrine giriş: Bazı temel tanımlar, notasyonlar, satır ve sütun vektörleri üzerinde bazı işlemler. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Ara Sınavı Ara Sınav Yazılı Sınav
10 Matrisain Determinantı. Doğrusal denklem sistemlerine giriş. Leneer sistem denklemlerin matris notasyonları ile ifadesi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
11 Rank kavramı. Doğrusal denklem sistemlerinin matris cebri kullanılarak çözümü. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
12 Enterpolasyon ve yaklaşım teknikleri; Deneysel verilerin klasik fonksiyonlara dönüştürülmesi. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
13 Serilere Giriş: Taylor seri açılımları. Maclaurin seri açılımları. Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
14 Yaklaşık integrasyon yöntemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
15 Uygulama örnekleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar