DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Mekaniği TMT   261 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Serdar ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET SERDAR ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere sıklıkla karşılaşılan mühendislik uygulamaları üzerinden basit fiziki mekanizmaları analiz etmek için Newton fiziğini nasıl uygulayacaklarını öğretir. Statik bölümünü takiben dengede olmayan sistemleri yani hız ve ivmeyi inceler. Dinamik bölümünde kinematik ve kinetik incelenir. Ders iki boyutlu mekanizmalarla ilgilenir.
Dersin İçeriği
Statiğe Giriş (Temel Tanımlar, Skalar ve Vektör, Newton Yasaları), Kuvvet Sistemleri (Kartezyen Koordinatlar, Moment, Kuvvet Çifti, Bileşke Kuvvet), Denge (Mekanik sistemlerin İzolasyonu, Denge), Ağırlık Merkezi, Atalet Momenti, Kafes Kirişler (Düğüm Metodu, Kesit Metodu), Kinematik (Doğrusal Hareket, Eğrisel Hareket, Koordinat Sistemleri), Kinetik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Statikte vektörel, skalar büyüklükler, kuvvet, moment, kuvvet çifti gibi temel kavramları bilir ve ilgili problemleri çözer
2) Kuvvet sistemlerini (kartezyen koordinatları, kuvvet, moment, kuvvet çifti, bileşke kuvvet) , denge kavramını, mekanik sistemlerin izolasyonunu öğrenir
3) Ağırlık merkezini ve atalet momentini bilir, iki boyutlu problemlere uygular
4) Kafes sistemleri tanır, düğüm ve kesim yöntemini uygular
5) Dinamikte temel kavramları öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel tanımlar, skalar ve vektörel büyüklükler, kuvvet, Newton yasaları Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
2 Kuvvet sistemleri, sinüs, kosinüs yasaları Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
3 Kuvvet çifti, moment Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
4 Denge, mekanik sistemlerin izxolasyonu Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
5 Ağırlık merkezi Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
6 Atalet momenti Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
7 Kafes kirişlerde düğüm ve kesit yöntemi Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Yazılı Sınav
9 Basic concepts in dynamic Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
10 Kinematk Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
11 Kinetik Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
12 Basit fiziksel mekanizmaların mühendislik uygulamaları Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
13 Basit fiziksel mekanizmaların mühendislik uygulamaları Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Mekanikte yazılımların kullanımı Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Problem çözümü Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve videolarından yararlanılarak hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar