DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Ergonomi TMT   222 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ergonomi ve İş Güvenliğinin tanım ve kapsamı. Teknik detaylar ve uygulamalar. Risk değerlendirmesi temel bilgiler. Saha örnekleriyle incelemeler.
Dersin İçeriği
Ergonomi ve İş Güvenliği temel esasları ve Dünya ve Türkiyedeki uygulamaları hakkında bilgiler aktarmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ergonomi ve İş Güvenliğinin tanım ve kapsamını öğrenir.
2) Tarım makinaları ile ilgili ergonomik tasarım parametrelerini öğrenir.
3) Antropometrinin kapsamını ve uygulama alanlarını kavrar.
4) Çalışma ortamındaki ergonomik unsurları kavrar.
5) Risk değerlendirmesi temel bilgilerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ergonominin kapsamı ve tarihsel gelişimi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 İnsan ve ergonomik faktörler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 İş, enerji tüketimi ve ergonomi ilişkisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
4 Antropometri ve ergonomi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
5 Kontrol elemanlarının ergonomisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 İş yeri tasarımı ve ergonomi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
7 Fiziksel risk etmenleri ve ergonomi (titreşim) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Fiziksel risk etmenleri ve ergonomi (aydınlatma) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
10 Fiziksel risk etmenleri ve ergonomi (iklimsel parametreler) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 İş güvenliği ve ergonomi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 İş güvenliği ve ergonomi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
13 İş güvenliği ve ergonomi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 İş yeri koşullarının ergonomik açıdan değerlendirilmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 İş yeri koşullarının ergonomik açıdan değerlendirilmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar