DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama TMT   322 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliğinin temel esasları. Makine seçim kriterleri ve uygulama örnekleri. Tarımsal Mekanizasyon maliyet unsurları ve örnek hesaplamalar.
Dersin İçeriği
Tarımsal Mekanizasyon bileşenlerinin işletmelerde ekonomik bir şekilde yönetilebilmesi için esasların öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal Mekanizasiyon İşletmeciliğinin temel esaslarını kavrar.
2) Tarım makinalarına ait kapasite hesaplamaları öğrenir.
3) Gerekli traktör güç büyüklüğü hesaplama ilkelerini öğrenir.
4) Makine seçim kriterlerini bilir ve saha çözümlemesi yapar.
5) Tarımsal Mekanizasyon maliyet unsurlarını bilir ve ilgili hesaplamalarda kullanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
X
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal mekanizasyon ve mekanizasyon planlamasına ilişkin kavramlar ve standart tanımlamalar. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
2 Makine kapasitesi ve ölçülmesine ilişkin kavramlar. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Mekanizasyon giderleri tahminine ilişkin esaslar ve hesaplamalar. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
4 Mekanizasyon giderleri tahminine ilişkin esaslar ve hesaplamalar. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Mekanizasyon giderleri tahminine ilişkin esaslar ve hesaplamalar/Makine giderlerinin makine boyutu ile değişimi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Makine ve traktör seçimi esasları/Optimum seçim ilkeleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
7 Makine ve traktör seçimi esasları/Optimum seçim ilkeleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Yazılı Sınav
9 Makine ve traktör seçimi esasları/Optimum seçim ilkeleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
10 Kiralama-Satınalma Kararına etkili Faktörler ve hesaplama ilkeleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
11 Kiralama-Satınalma Kararına etkili Faktörler ve hesaplama ilkeleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
12 Kiralama-Satınalma Kararına Etkili Faktörler ve Örnek Çözümler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Güvenilirlik ve tarım makinaları işletmeciliği üzerindeki etkisi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 Örnek çözümlemeler (1) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Örnek çözümlemeler (2) Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular. Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar