DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaş Sebze Meyve Sınıflandırma Teknolojisi TMT   421 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Kazım VURSAVUŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KUBİLAY KAZIM VURSAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sınıflandırma sistemleri ve yeni teknolojiler hakkında bilgi kazandırma, paketleme tesislerinde kullanılan sınıflandırma yöntemlerini açıklama, sınıflandırma sistemlerinin tasarımında tarımsal ürünlerin mekanik özellik etkisini araştırma
Dersin İçeriği
Tarımsal ürünleri sınıflandırma yöntemleri, uygulamada kullanılan sınıflandırma makinaları ve sistemleri, yeni sınıflandırma teknolojileri ve kulanım alanları, meyve paketleme tesisleri ve işlem akışı, paketleme tesislerinde kullanılan sınıflandırma sistemleri ve özellikleri, elastiste teorisi ve hertz teori, sınıflandırma sistemlerinin tasarımında kullanım olanakları, paketleme tesislerinde mekanik zedelenme oluşumu ve azaltma yolları, sönümleyici sistemlerin tasarımı ve uygun sönümleyici materyal kullanım noktalarının belirlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıflandırma sistemlerini ve yeni teknolojileri bilir
2) Sınıflandırma sistemlerinin tasarımında tarımsal materyallerin mekanik özellik etkisini araştırır.
3) Paketleme tesislerinde kullanılan işlem aşamalarını bilir
4) Hertz ve Elastisite teorisinin tasaraım parametresi olarak kullanımı hakkında bilgi sahibi olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal ürünlerin sınıflandırma yöntemlerine ilişkin bilgi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
2 Meyvelerin sınıflandırılmasında kullanılan sınıflandırma makinaları ve sitemleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
3 Mekanik ve elektronik meyve sınıflandırma sistemleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
4 Meyvelerin sınıflandırılmasında kullanılan sınıflandırma makinaları ve sitemleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
5 Elektronik meyve sınıflandırma sistemlerine ilişkin örnekler ve çalışma ilkeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Meyve paketleme tesislerinde işlem akışı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Elastisite teorisi ve sınıflandırma sistemlerinin tasarımında kullanımı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Paketleme tesislerinde mekanik zedelenme oluşumuna etkili fatktörler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Paketleme tesislerinde sönümleyici sistemlerin tasarımı ve uygun sönümleyici materyal kullanım noktalarının belirlenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
11 Meyvelerin hasarsız olarak sınıflandırmasında kullanılan yöntemler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
12 Hasarsız olarak meyvelerin sertliğine göre sınıflandırılması Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
13 Meyvelerin şekil, boyut, kusur, renk, yoğunluk ve hacmine göre sınıflandırılması Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
14 Yakın kızıl ötesi teknikleri kullanılarak meyvelerin içsel yapılarının belirlenmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Akustik yöntemler kullanılarak meyvelerin sertlik tahminine ilişkin uygulamalar Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanılır. Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar