DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama Makinaları ve Teknolojileri TMT   425 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BAYAT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ BAYAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenci, Tarımsal üretimin esaslarını tanır, tarımsal üretim sistemlerinin çevresel etkilerini değerlendiri, bitkisel kökenli atıklar ve pestisit ambalajları yönetimini bilir.
Dersin İçeriği
Konvansiyonel tarımsal üretim sistemleri, modern tarımsal üretim sistemleri ve bu sistemlerin çevresel etki açısından değerlendirilmesi, çevresel risklerin azaltılması konusunda taktikler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal sulamada kullanılan sulama makinaları ve pompaları öğrenir.
2) Pompaj tesisleri ve tesis karakteristiklerini öğrenir
3) Pompaların çalışma prensiplerini ve teorik esaslarını öğrenir
4) Pompa performans degerlerini ve pompa karakteristiklerini çıkarır.
5) Sulama sistemi için uygun pompa ve ekonomik boru çapı hesaplarının öğrenir.
6) Hareketli sulama makinaları, yagmurlama ve damla sulama sistemleri ve elemanlarını öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, temel akışkanlar bilimi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
2 Tarımda sulama mekanizasyonu, önemi ve sulama mekanizasyonu genel bakış. Sulama makinalarının tanımı ve kapsamı Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
3 Pompaların sınıflandırılması ve kullanım amaçları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
4 Boru hatlarında oluşan kayıplar Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
5 Pompaj tesisleri ve yükseklikler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
6 Pompa tesisi ve tesis karakteristik egrisinin incelenmesi ve çıkartılması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
7 Pompa karakteristiklerinin çıkartılmasında yararlanılan büyüklükler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Yazılı Sınav
9 Pompa performans degerleri ve pompa karakteristiklerinin çıkartılması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
10 Hareketli sulama makinaları, Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
11 Yagmurlama ve damla sulama sistemleri ve elemanlarının açıklanması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
12 Derin Kuyu ve Dalgıç Pompalar. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
13 Örnek bir sulama sisteminin projelendirilmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
14 Örnek bir sulama sisteminin projelendirilmesi Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
15 Projeleme sonuçlarına uygun pompa seçimi, pompa işletme maliyetleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar