DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrolik ve Pnomatik Sistemler TMT   427 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmet İNCE
Dersi Verenler
Prof.Dr.AHMET İNCE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin çalışma ilkeleri ve bunların tarımdaki uygulamaları konularında bilgi vermek. Basit hidrolik veya pnömatik devrelerin tasarımını yapmak.
Dersin İçeriği
Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri. Hidrolik akışkanlar ve Pnömatik akışkan havanın sınıflandırılması, sınıflandırma kriterleri, kullanım özellikleri. Hidrolik ve pnömatik devre elemanlarının şematik gösterimleri. Hidrolik pompalar. Sınıflandırılması ve genel özellikleri kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Kompresörler. Hidrolik ve pnömatik lineer motorlar (pistonlar). Özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Valfler, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri. Depo, hortum, boru ve ara elemanları.Hidrolik ve pnömatik şema örneklerinin çözümlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrostatik ve hidrodinamik ile ilgili temel kavramları anlar.
2) Sıvının bir kuvvet kaynağı olarak kullanılmasında söz konusu olan temel unsur ve elemanları kavrar.
3) İdeal bir gaz olarak kullanılan havanın basınç, hacim ve sıcaklık açısından bağıntısını kavrar.
4) Hidrolik ve Pnömatik güç devrelerinde kullanılan elemanları tanır ve görevlerini anlar.
5) Hidrolik ve pnömatik analizi yapar ve çalışma özelliklerini anlar.
6) Basit hidrolik veya pnömatik devre tasarımı yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
X
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
X
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
X
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri. Hidrolik akışkanlar. Sınıflandırılması. Sınıflandırma kriterleri. Kullanım özellikleri. Pnömatik akışkan havanın özellikleri ve hazırlanması. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hidrolik güç iletiminin sınıflandırılması. Hidrolik güç iletim yöntemlerinin özelikleri ve kullanım yerleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hidrolik güç iletim yöntemlerinin şematik çözümü. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hidrolik devre elemanlarının şematik gösterimleri. Pnömatik sistemlerde güç iletim yöntemlerinin özelikleri ve kullanım yerleri. Pnömatik güç iletim yöntemlerinin şematik çözümü Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Hidrolik simgelerin tanıtımı ve hidrolik şemanın okunması Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hidrolik pompalar. Sınıflandırılması ve genel özellikleri. Dişli pompalar, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Pistonlu pompalar, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Paletli pompalar, özellikleri ve yapısı. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kompresörler. Çeşitleri ve kullanım özellikleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Hidrolik ve pnömatik lineer motorlar (pistonlar). Özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yönlendirme valfleri. Sınıflandırılması. Özellikleri, çeşitleri ve kullanım yerleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hidrolik ve pnömatik motorlar. Sınıflandırılması ve genel özellikleri. Dişli motorlar, özellikleri, yapısı, üretimdeki çeşitleri, kullanım yerleri ve pompa seçimi. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hidrolik akışkanların tanıtımı, özellikleri, çeşitleri. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hidrolik depo, hortum, boru ve ara elemanları. Sınıflandırılması. Özellikleri, çeşitleri ve kullanım Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hidrolik şema örneklerinin çözümlenmesi. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Arasınav Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar