DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meliorasyon Makinaları TMT   433 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zeliha BARUT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZELİHA BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesini sağlayan arazi ıslah ve tesviye makinalarının tanımak ve çalışma ilkeleri öğrenmek
Dersin İçeriği
Arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesini sağlayan arazi ıslah ve tesviye makinalarının tanımı, sınıflandırması ve çalışma ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağır iş makinası-toprak ilişkilerini tarım arazileri açısından değerlendirebilecek mühendislik birikimine sahip olur
2) Meliorasyon makinalarından tarımsal amaçlı beklentileri belirleyerek gereken çözümleri üretir
3) Meliorasyon makinalarını tanır
4) Meliorasyon makinalarının işletmecilik parametrelerini değerlendirebilir
5) Meliorasyon makinalarının seçimi konusunda mühendislik birikimine sahipi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
X
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hafriyat ve ıslah yönünden toprağın mekanik özellikleri, meliorasyon çalışmalarının tarihi, amaçları ve özellikleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
2 Meliorasyon makinalarının sınıflandırılması, meliorasyon makinalarının seçimi, meliorasyon makinalarında kullanılan motorlar, güç aktarma organları ve kumanda sistemleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
3 Meliorasyon makinalarının mekanik özellikleri, Meliorasyon makinalarının stabilitesi Mechanical properties of melioration machines, Stability of melioration machines Ders notundaki ilgili konular Anlatım
4 Meliorasyon makinalarında kullanılan dümenleme, frenleme donanımları ve çalışma prensipleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
5 Meliorasyon makinalarının kuvvet ve güç analizleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
6 Toprak sıkışıklığı sorunu, Ripperler ve genel özellikleri, Ripperlerin sınıflandırılması, işletme karakteristikleri ve iş verimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
7 Dozerler ve genel özellikleri, Dozerlerin sınıflandırılmaları ve işletme karakteristikleri ve iş verimi Dozers and their general properties Ders notundaki ilgili konular Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Skreyperler ve genel özellikleri, Skreyperlerin sınıflandırılmaları işletme karakteristikleri ve iş verimleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
10 Greyderlerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları işletme karakteristikleri ve iş verimleri Ders notundaki ilgili konular
11 Ekskavatörler ve vinçlerin genel özellikleri, şavul, dreglayn, klemşel ve ters kepçenin tanımı, çevrimi, çalışma karakteristikleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
12 Yükleyicilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, işletme karakteristikleri ve iş verimleri, Traktör kazıcı-yükleyicileri General characteristics of installers, Classification of installers, Operating characteristics and work efficiency of installers, Tractor backhoe loaders Ders notundaki ilgili konular Anlatım
13 Zemin sıkıştırma makinaları, genel özellikleri ve sınıflandırılmaları, arazi temizleme ve açma makineleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
14 Hafif tesviye makinaları, tesviye küreği, taş toplama makinaları, taş kırma makinaları, ağaç köklerinin sökülmesinde kullanılan ekipmanlar, materyal taşıma araçları, çalışma karakteristikleri ve iş verimi Ders notundaki ilgili konular Performans Değerlendirmesi
15 Meliorasyon makinelerinde maliyet hesabı Ders notundaki ilgili konular Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanma Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar