DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik ve Isı İletimi TMT   217 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yılmaz YILDIZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.YILMAZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere termodinamik yasalar, ideal gazlar ve ideal gaz işlemleri, nemli havanın özellikleri ve nemli hava işlemleri, gaz güç çevrimleri, buhar güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, tarımsal yapılarda (Hayvan barınakları ve seralarda ) kullanılan havalandırma, ısıtma ve serinletme sistemleri ile tarımsal ürünlerin işlenmesinde kullanılan sistemlerin tasarım ve çalıştırılmasında gerekli temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği
Giriş, ideal gazların özellikleri ve ideal gaz eşitliği, gerçek gazlar, termodinamik yasalar, ideal gaz işlemleri, su buharı ve buhar işlemleri, nemli hava ve nemli hava işlemleri, gaz güç çevrimleri, buhar güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, tek boyutlu kararlı akış koşullarında kondüksiyonla ısı transferi, kondüksiyonla ısı transferinde Fourier yasası, tek ve çok katlı düzlem, silindirik ve küresel cisimlerde kondüksiyonla ısı transferi, konveksiyonla (Serbest ve zorlanmış konveksiyonla) ısı transferi, radyasyonla ısı transferi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamik sistem, termodinamik işlem, ısı, iş ve termodinamik denge konularını öğrenir.
2) İdeal gazların özellikleri ve ideal gaz eşitliğini öğrenir.
3) Termodinamik yasaları öğrenir.
4) İdeal gaz işlemlerini öğrenir.
5) Su buharı ve buhar işlemlerini öğrenir.
6) Nemli hava ve nemli hava işlemlerini öğrenir.
7) Güç çevrimleri (Gaz ve buhar güç çevrimleri) ve soğutma çevrimlerini öğrenir.
8) Tarımsal üretim yapılarında (Hayvan barınakları ve seralarda) kullanılan havalandırma, ısıtma ve serinletme sistemlerin tasarım ve çalıştırılmasında gerekli temel bilgileri öğrenir.
9) Tarımsal üretim yapıları için (hayvan barınağı ve sera) uygun yapı malzemesi seçiminde temel bilgileri öğrenir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
X
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
X
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
X
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, termodinamiğin I. yasası, iç enerji ve entalpi, termodinamiğin II. yasası, Carnot kuramı ve entropi. Değişik kaynaklardan konu hakkında bilgiler edinme. Anlatım
2 İdeal gazlar ve ideal gaz işlemleri, gerçek gazlar, gazların sıkıştırılması ve kompresörler. Değişik kaynaklardan konu hakkında bilgiler edinme. Anlatım
3 Su buharı ve buhar işlemleri, psikrometri. Değişik kaynaklardan konu hakkında bilgiler edinme. Anlatım
4 İşlenen konulara yönelik örnek problem çözümü. Değişik kaynaklardan örnek problem çözümü. Tartışma
Problem Çözme
5 Gaz ve buhar güç çevrimleri. Değişik kaynaklardan konu hakkında bilgiler edinme. Anlatım
6 Soğutma çevrimleri. Değişik kaynaklardan konu hakkında bilgiler edinme. Anlatım
7 İşlenen konulara yönelik örnek problem çözümü. Değişik kaynaklardan örnek problem çözümü. Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Isı transferine giriş, tek ve çok katlı düzlem cisimlerde, kararlı akış koşullarında, yüzeyden yüzeye kondüksiyonla ısı transferi. Önerilen kaynaklardan bilgi edinme. Anlatım
10 Tek ve çok katlı silindirik ve küresel cisimlerde, kararlı akış koşullarında, yüzeyden yüzeye kondüksiyonla ısı transferi. Önerilen kaynaklardan bilgi edinme. Anlatım
11 Düz yüzeylerde laminer ve türbülans akış koşullarında zorlanmış konveksiyonla ısı transferi. Önerilen kaynaklardan bilgi edinme. Anlatım
12 Daire kesitli kanallarda laminer ve türbülans akış koşullarında zorlanmış konveksiyonla ısı transferi. Önerilen kaynaklardan bilgi edinme. Anlatım
13 Düz ve silindirik cisimlerde doğal konveksiyonla ısı transfer. Önerilen kaynaklardan bilgi edinme. Anlatım
14 Aralarında tek ve çok katlı düzlem, silindirik ve küresel cisim bulunan iki akışkan arasında birleşik ısı transferi. Önerilen kaynaklardan bilgi edinme. Anlatım
15 İşlenen konulara ilişkin örnek problem çözümü. Farklı kaynaklardan örnek problem hazırlama. Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar