DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik TMT   263 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sait Muharrem SAY
Dersi Verenler
Doç.Dr.SAİT MUHARREM SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere temel istatistik bilgisi kazandırarak, istatistiğin önemini ve değerini kavramalarını sağlamak, çeşitli istatistik analizleri yapabilme yeteneği kazandırarak hangi analizin hangi amaç doğrultusunda yapılabileceği konusunda karar verebilme yeteneklerini geliştirmek, öğrencilerin mezun olduktan sonra denemelerde elde edilen verileri derste öğrendikleri istatistik yöntemleri kullanarak kolaylıkla analiz yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ders, İstatistik analiz yöntemlerini ve sonuçların yorumlanmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel İstatistik Analiz yöntemlerini ve analiz sonuçlarının yorumlanmasını bilir.
2) Analiz ve sentez yapma yöntemlerini bilir.
3) İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
4) Tarımsal alanda karşılaşılan problemlere uygun temel istatistik yöntemleri uygular.
5) Karşılaştığı mühendislik sorunlarında uygun temel istatistik metotlarını seçer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir.
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini öğrenir, malzemeleri tanır ve seçer.
4
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır, girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.
X
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
X
7
Tarım makinaları ilişkin standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular.
8
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar.
9
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri öğrenir ve uygular.
X
10
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir.
11
Genelde Temel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanlarında, özelde Tarım Makinaları alanında yeterli altyapıya sahip olur.
X
12
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur.
X
13
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir.
14
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistik Kavramlar ve Notasyonlar Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 Yer Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
4 Dağılış Ölçüleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
5 Kesikli Olasılık Dağılışları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
7 Standart Normal Dağılış Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Güven Aralıkları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
10 Hipotez testleri ve hata tipleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 Ortalamalar ve oranlarla ilgili hipotez testleri Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 Khi-kare analizi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
13 Regresyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Korelasyon analizi Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar