DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya * G   125 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Murat TÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT TÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanımak, maddeyi, özelliklerini ve diğer maddelerle etkileşimini, birim dönüştürme, derişim hesaplamaları ve kimyasal tepkime hesaplarını kavrama
Dersin İçeriği
Madde, maddenin özelliklerini tanıma ve ölçü birimlerini boyut analizi dönüştürme, atomlar ve atom kuramı kavrama, Kimyasal bileşikleri tanıma ve tepkimeleri stokiyometrik olarak hesabını yapabilme, Çözeltiler ve derişim hesaplarını, gazlar, özellikleri ve hesaplamalarını yapabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Ders notlarından okuma
2 Maddenin özellikleri ve ölçümü Ders notlarından okuma
3 Atomlar ve atom kuramı Ders notlarından okuma
4 Mol Kavramı Ders notlarından okuma
5 Kimyasal bileşikler Ders notlarından okuma
6 Kimyasal Tepkimeler Ders notlarından okuma
7 Kimyasal Tepkimeler Ders notlarından okuma
8 Vize sınavı
9 Çözeltilere Giriş Ders notlarından okuma
10 Sulu çözelti tepkimeleri Ders notlarından okuma
11 Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri Ders notlarından okuma
12 Gazlar Ders notlarından okuma
13 Gaz Tepkimeleri Ders notlarından okuma
14 Kimyasal Tepkimelerde Enerji Ders notlarından okuma
15 Kimyasal Kinetik Ders notlarından okuma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar