DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enzimoloji * G   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Ümit ÜNAL
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA ÜMİT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Enzimlerin temel özellikleri ve yapıları ile gıda sanayiindeki enzim uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
Enzimolojiye giriş, enzimlerin temel yapısı, enzimilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, mikroorganizmalarda enzim aktivitesinin kontrolü, enzim kinetiği, gıda sanayindeki enzim uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enzimin Tanımı Ve Enzimolojinin Kapsamı, Enzimolojinin Tarihçesi , Enzimlerin Doğadaki Yeri , Enzimlerin Kimyasal Yapısı Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
2 Enzimlerin Adlandırılması ve Sınıflandırılması, Enzimlerin Genel Özellikleri, Kofaktörler, Katalitik etkinlik, Enzimlerin çalışma koşullar Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
3 Enzim Aktivitesinin Kontrolü , Enzim sentezinin ayarlanması , İndüksiyon , Represyon , Enzim Aktivitesinin Ayarlanması Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
4 Öncül Enzimler , Enzimlerin Hücredeki Yerleşimi , Aktif Merkez , Enzim Spesifikliğinin Mekanizması , Anahtar-kilit modeli , İndüklenmiş uyum modeli Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
5 Enzim Kinetiği, Kimyasal kinetikle ilgili temel hususlar, Enzimatik reaksiyonların kinetiği Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
6 Enzim İnhibisyonu, Kompetitif İnhibisyon, Nonkompetitif İnhibisyon, Unkompetitif İnhibisyon Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
7 Enzim Aktivitesi, Enzim Aktivitesine Etki Eden Faktörler Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
8 Arasınav
9 Enzimlerin Depolanması ve Kullanılması, Enzim Kullanımının Avantajları, Enzimlerin Endüstride Kullanımı Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
10 Gıda Sanayinde Kullanılan Enzimler Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
11 Gıda Sanayinde Kullanılan Enzimler Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
12 Süt Ürünlerinde Enzim Kullanımı, Fırıncılık Ürünlerinde Enzim Kullanımı, Meyve Suyu Üretiminde Enzim Kullanımı, Şarapçılıkta Enzim Kullanımı, Biracılıkta enzim kullanımı Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
13 Enzim İmmobilizasyonu Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
14 Enzim İmmobilizasyonu Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
15 Laboratuvar: Enzim aktivitesinin ölçülmesi; Km ve Vm değerlerinin belirlenmesi Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması
16-17 Final Sınavı Ders notları ve verilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar