DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enstrümantal Analiz * G   312 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serkan SELLİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERKAN SELLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıdalarda kullanılan hassas enstrümental cihazların temel prensipleri öğrencilere aktarmak ve gıda analizlerinde problemin tanımlanması ve bu problemin hassas bir şekilde ilgili enstrümental analiz teknikleri ile çözümünü uygulamalı olarak öğrencilere açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Enstrümental Analizlerin Temel Prensipleri, Problemin Tanımlanması, Örnek Hazırlama Teknikleri, Metot validasyonu, Renk Analizleri, Spektroskopinin Teorisi, ultraviyole ve görünür bölge spekstroskopisi, UV,VIS spektrofotometreleri, analitik uygulamaları, floresans ve floresans spektroskopisi yöntemleri, refraktometrik, interferometrik ve polarimetrik yöntemler ve ölçümler, atomik absorbsiyon ve alev emisyon spektroskopisi, kromatografi; ilkeleri ve analitik uygulamaları, kağıt kromatografisi, sıvı ve gaz kromatografisi, Gc,Ms,Olfaktometri, HPLC ve GCnin gıda analizleri uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enstrümental Analiz Metotlarına Giriş, ve Enstrümental Analiz Tekniklerinin Temel Prensipleri Ders notundaki ilgili konular
2 Enstrumental Analizde Problemin Tanımlanması; Gürültü Kaynakları ve Sinyal-Gürültü İyileştirilmesi Ders notundaki ilgili konular
3 Fizikokimyasal Analizlerde Analitik Yöntem Seçimi ve Cihaz ve Ekipmanları, Metot Validasyonu Ders notundaki ilgili konular
4 Spektrokimyasal metodlara giriş, optik spektrometri için cihazlar Ders notundaki ilgili konular
5 Refraktometri, interferometri Ders notundaki ilgili konular
6 Türbidimetri, polarimetri, sakkarimetri Ders notundaki ilgili konular
7 UV-VIS absorpsiyon spektroskopisi Ders notundaki ilgili konular
8 Ara sınav
9 Atomik absorpsiyon spektrometri Ders notundaki ilgili konular
10 Kromatografik yöntemlere giriş Ders notundaki ilgili konular
11 Adsorpsiyon ve kağıt ve iyon değiştirme kromatografileri Ders notundaki ilgili konular
12 Gaz kromatografisi ve Ekstraksiyon teknikleri Ders notundaki ilgili konular
13 Kütle spektrometresi Ders notundaki ilgili konular
14 Olfaktometri Ders notundaki ilgili konular
15 Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yıl sonu sınavı Ders notundaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar