DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hijyen ve Sanitasyon * G   313 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
Prof.Dr.IŞIL VAR ÖNGEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ödevi ahlakın temeli olarak gören, bazı eylemlerin sonuçlarına bakılmaksızın, ahlaki bakımdan yapılması gereken eylemler olduğunu iddia eden etik anlayış olan deontolojizmin öğretilmesi, gıda mühendisliği mesleğinin tanıtılması, mühendislik mesleği ahlaki kuralları ve meslek etiğinin öğretilmesi ve gıda- etik konularına açıklık getirilmesi
Dersin İçeriği
Bir ahlak felsefesi olan etik ve meslek etiği kavramlarıyla, mühendislik ve gıda mühendisliğindeki ahlaki kurallar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse yönelik tanım ve kavramlar; mikroorganizmalar, biyofilm İlgili ders notu ve kitaplar
2 Mikrobiyal bulaşmalarla oluşan sorunlar İlgili ders notu ve kitaplar
3 Gıdaların Kirliliği İlgili ders notu ve kitaplar
4 Kir ve Temizlik İlgili ders notu ve kitaplar
5 Temizleme yöntemleri İlgili ders notu ve kitaplar
6 Deterjan tanım ve özellikleri İlgili ders notu ve kitaplar
7 Dezenfeksiyon tanım ve özellikleri İlgili ders notu ve kitaplar
8 Ara sınavlar İlgili ders notu ve kitaplar
9 Deterjan ve dezenfektan çeşitleri İlgili ders notu ve kitaplar
10 Deterjan ve dezenfektan çeşitleri İlgili ders notu ve kitaplar
11 Personel hijyeni İlgili ders notu ve kitaplar
12 Gıda endüstrisinde sanitasyon ve hijyen (hammadde ve katkılar hava ve su; suların temizlenmesi vs.) İlgili ders notu ve kitaplar
13 Hijyenik dizayn İlgili ders notu ve kitaplar
14 Sanitasyon programları ve uygulaması İlgili ders notu ve kitaplar
15 Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur İlgili ders notu ve kitaplar
16-17 Yıl sonu sınavları İlgili ders notu ve kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar