DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Kalite Güven. Yönt. Sist. * G   326 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT CABAROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, gıda sektöründe kalite yöneticisi, kalite güvence sorumlusu olarak çalışmalarını sağlayacak, kalite, gıda kalite kontrolün temel kavramları, prensipleri ve yöntemleri, kontrol kartları, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemleri, gıda kalitesi ve güvenliği yönetim sistemleri (ISO-9001, ISO-22000) konularında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği
Kalite ve gıda kalite kontrolünün temel kavramları, prensipleri ve yöntemleri, kontrol kartları, toplam kalite yönetimi, Kalite Yönetim sistemi (ISO 9001), ön koşul programları, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi( ISO 22000))

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalitenin tanımı, kalite kontrolün temel kavramları, Kalite güvence bölümünün organizasyonu, fonksiyonları ve diğer bölümlerle ilişkisi Ders notu
2 Gıda kalitesi , kontrolü ve kalite karakteristikleri Ders Notu
3 İstatistiksel kalite kontrol ve kalite kontrol araçları Ders notu
4 İstatistiksel kalite kontrol : değişkenler kontrol kartı hazırlama Ders notu
5 İstatistiksel kalite kontrol : Puan (kusur) kontrol kartı hazırlama Ders notu
6 Toplam Kalite Yönetimi, temel prensipleri Ders notu
7 Toplam Kalite Yönetimi, temel prensipleri 2 Ders notu
8 Ara Sınav Ders notu
9 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar Ders notu
10 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi Standardı Ders notu
11 Ön koşul programları, PAS 220 örneği Ders notu
12 SO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi, Yönetim Sorumluluğu, Kaynak Yönetimi, Güvenli Gıdaların Planlanması ve Gerçekleştirilmesi Ders notu
13 Tehlike analizi, uygunsuzluk kontrolü ve geri çekme Ders notu
14 ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması Doğrulanması ve İyileştirilmesi Ders notu
15 Doküman ve kayıt nedir, prosedür örnekleri Ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar