DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Güven. ve Mikrobiy. Kalite * G   328 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN ERGİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda güvenliği ve mikrobiyolojik kalite kontrol kriterleri, gıdalardaki mikroorganizma yükünün belirlenmesi, indikatör mikroorganizmaların analizleri ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri öğrencilere aktarmak
Dersin İçeriği
Gıda güvenliği ve gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar, mikrobiyolojik kalite kontrol kriterleri, gıdalardaki mikroorganizma yükünün belirlenmesi, indikatör mikroorganizmaların analizleri, et, süt, meyve-sebze, konserve gıdalar ve tahıl bazlı ürünlerde mikrobiyolojik analizler ve standarda uygunluğun kontrolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ile ilgili bilgilendirme ve kaynak kitap tanıtımı, genel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi ders bilgilerinin kısa aktarımı İlgili ders notları ve kitaplar
2 Gıda güvenliği tanımı ve içeriği, güvenli gıda üretimine yönelik sistemler ve HACCP kaynak taraması
3 Hastalığa neden olan gıda kaynaklı kusurlar, gıdalardaki mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikeler kaynak taraması
4 Risk analizi kaynak taraması
5 Mikrobiyolojik sayım yöntemleri ve örnekleme planları,Mikrobiyolojik kriterler, hızlı sayım ve tanım yöntemleri Uygulama: Gıda örneklerinde seyreltme işlemleri İlgili ders notları ve kitaplar
6 Meyve -sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Uygulama: Bazı meyve-sebze ürünlerinde toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı İlgili ders notları ve kitaplar
7 Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim (kırmızı et, kanatlı et ve su ürünleri) Uygulama: Bazı et ve et ürünlerinde Enterobacteria sayımı İlgili ders notları ve kitaplar
8 Ara sınav İlgili ders notları ve kitaplar
9 Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Uygulama: Breed yöntemi İlgili ders notları ve kitaplar
10 Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Uygulama: Yoğurtta Koliform tayini İlgili ders notları ve kitaplar
11 Tahıl ve tahıl bazlı ürünlerde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Uygulama: Unlu mamüllerde EMS yöntemi ile rope sporu aranması, Thoma lamı ile sayım İlgili ders notları ve kitaplar
12 Dondurulmuş gıdalarda mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Uygulama: Dondurulmuş ürünlerde psikrofilik mikroorganizma aranması ve sayımı İlgili ders notları ve kitaplar
13 Yemeklik yağlarda mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Uygulama: Margarinlerde ve tereyağında lipolitik mikroorganizma aranması ve sayımı İlgili ders notları ve kitaplar
14 Baharat ve diğer özel gıdalarda mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Uygulama: Çikolata vb. ürünlerde maya ve küf aranması İlgili ders notları ve kitaplar
15 İçme ve kullanma sularında mikrobiyolojik kalitenin belirlenmesi Uygulama: Klasik ve EMS yöntemi ile içme suyunda koliform ve E. coli aranması İlgili ders notları ve kitaplar
16-17 Yıl sonu sınavları İlgili ders notları ve kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar