DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji GM   461 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıdalardaki toksik bileşikler ve özellikleri, gıda katkı maddeleri tanımı, sınıflandırılması ve işlevleri, gıda katkı maddelerinin gıda işlemede kullanılma prensipleri ile konu ile ilgili yasal düzenlemelerin öğrencilere aktarılması
Dersin İçeriği
Toksikoloji biliminin tanıtılması, toksisite ve toksisiteyi etkileyen faktörler, gıdalardaki toksik bileşikler ve özellikleri, gıda katkı maddeleri tanımı, sınıflandırılması ve işlevleri, gıda katkı maddelerinin gıda işlemede kullanılma prensipleri ve konu ile ilgili yasal düzenlemeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin kapsamı ile ilgili bilgilendirme ve kaynak kitap tanıtımı hakkında bilgi sahibi olur
2) Tanımlar, zehirlerin sınıflandırılması ve özelliklerini öğrenir
3) Toksisite ve toksisiteyi etkileyen faktörleri öğrenir
4) Gıdalardaki toksik maddeler, özellikleri, miktarları, tolerans değerlerini öğrenir
5) Gıda bulaşanları ve gıdalarda bulunan yabancı maddeler, tanım ve sınıflandırmalarını öğrenir
6) Gıda allerjenleri ve duyarlılıklarını öğrenir
7) Gıda katkı maddeleri tanımı, sınıflandırılması ve kullanım amaçlarını öğrenir
8) Ara sınav
9) Koruyucular, renk maddeleri, antioksidanlar, doğal ve yapay tatlandırıcılar, tat-koku maddeleri, emülgatörleri öğrenir
10) Gıda katkı maddelerinin gıda işlemede kullanılma prensiplerini öğrenir
11) Gıda katkı maddelerinin toksikolojik değerlendirme ve kullanım onayı sürecini öğrenir
12) Gıda katkı maddelerinin toksisite testlerini öğrenir
13) Gıda katkı maddelerinin güvenli kullanım değerleri ve gıda bulaşanlarının kalıntı limitlerinin belirlenmesi, ADI değerinin duyarlı gruplara uygulanmasını öğrenir
14) Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Kuruluşları öğrenir
15) Hazırladıkları Ödevlerin Sunumlarını nasıl yapılacağını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ile ilgili bilgilendirme ve kaynak kitap tanıtımı İlgili ders notları ve kitaplar Anlatım
Gösteri
2 Tanımlar, zehirlerin sınıflandırılması ve özellikleri Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
3 Toksisite ve toksisiteyi etkileyen faktörler Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
4 Tanımlar, zehirlerin sınıflandırılması ve özellikleri Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
5 Gıda bulaşanları ve gıdalarda bulunan yabancı maddeler, tanım ve sınıflandırmaları (metalik bulaşmalar, pestisitler, antibiyotikler, mikotoksinler) Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
6 Gıda allerjenleri ve duyarlılıklar Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
7 Gıda katkı maddeleri tanımı, sınıflandırılması ve kullanım amaçları Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
8 Ara sınavı Anlatım
Gösteri
9 Koruyucular, renk maddeleri, antioksidanlar, doğal ve yapay tatlandırıcılar, tat-koku maddeleri, emülgatörler Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
10 Gıda katkı maddelerinin gıda işlemede kullanılma prensipleri Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
11 Gıda katkı maddelerinin toksikolojik değerlendirme ve kullanım onayı süreci Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
12 Gıda katkı maddelerinin toksisite testleri Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
13 Gıda katkı maddelerinin güvenli kullanım değerleri ve gıda bulaşanlarının kalıntı limitlerinin belirlenmesi, ADI değerinin duyarlı gruplara uygulanması Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
14 Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Kuruluşlar Kaynak taraması Anlatım
Gösteri
15 Ödevlerin Sunumları Kaynak taraması Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Final sınavı İlgili ders notları ve kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar