DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüksek Alkol. İçkiler Tekno. GM   470 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT CABAROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere etil alkol fermantasyonunun genel prensipleri, alkol üretiminde kullanılan hammaddeler, bu hammaddelere uygulanan ön işlemler, damıtma kavramı ve sistemleri ile başlıca yıllandırılan ve yıllandırılmayan damıtık alkollü içkilerin üretim prosesi hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Etil alkol fermantasyonunu ana ve yan ürünleri, alkol üretiminde kullanılan hammaddeler, bu hammaddelere uygulanan ön işlemler, damıtma kavramı ve sistemleri ile başlıca yıllandırılan ve yıllandırılmayan damıtık alkollü içkilerin üretim prosesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etil alkolün tanımı, özellikleri, etil alkol fermantasyonu ve yan ürünlerini (esterler, aldehitler, yüksek alkoller ve metanol) bilir
2) Etil alkol fermantasyonunu etkileyen faktörleri, Üretimde önemli mikroorganizmaları bilir
3) Yaş ve kuru üzümden alkol ve suma üretimini bilir
4) Pancar, melas ve şeker kamışı gibi sakkaroz içeren hammaddelerden alkol üretimini bilir
5) Nişastalı hammaddelerden alkol üretimini bilir
6) Selülozlu ve İnülinli hammaddelerden alkol üretimini bilir
7) Ara sınav
8) Damıtma ve damıtmanın temel prensiplerini ve damıtma sistemlerini bilir
9) Absolü alkol üretimini bilir
10) Hammaddeden yola çıkarak alkol verimini hesaplayabilir
11) Yıllandırılmayan Yüksek Alkollü İçkileri bilir, suma üretimi ve rakı hammaddelerini öğrenir
12) Rakı, Cin ve Votka üretimini bilir
13) Yıllandırılan distile içkileri bilir, wiski üretimini bilir
14) Brendi üretimini ve çeşitlerini bilir
15) Rom ve Tekila Üretimini bilir, distile mevzuatını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etil alkolün tanımı, tarihçesi, özellikleri, etil alkol fermantasyonu ve yan ürünleri Ders notu Anlatım
2 Etil alkol fermantasyonunu etkileyen faktörler, Üretimde önemli mikroorganizmalar Ders notu Anlatım
3 Şekerli hammaddelerden alkol üretimi /Yaş ve kuru üzüm Ders notu Anlatım
4 Şekerli hammaddelerden alkol üretimi /Pancar, melas, şeker pancarı Ders notu Anlatım
5 Nişastalı hammaddelerden alkol üretimi Ders notu Anlatım
6 Selülozlu ve İnülinli hammaddelerden alkol üretimi Ders notu Anlatım
7 Absolü alkol üretimi Ders notu Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
9 Alkol verimi ve verim hesaplamaları Ders notu Anlatım
10 Yıllandırılmayan Yüksek Alkollü İçkilerin üretimi / Suma üretimi Ders notu Anlatım
11 Rakı üretimi Ders notu Anlatım
12 Cin ve Votka üretimi Ders notu Anlatım
13 Yıllandırılan yüksek alkollü içkiler Ders notu Anlatım
14 Viski üretimi ve çeşitleri Ders notu
15 Rom, Tekila Üretimi, Likörler Ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar