DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda İşletmeciliği GM   477 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömer Faruk EMEKSİZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÖMER FARUK EMEKSİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarını ve sorunlarını, ekonomik sistemleri ve ekonominin ilgilendiği temel konuları inceleyerek mikro ve makro ekonomi düzeyinde bilgi birikimi sağlamak; bu bilgilere bağlı olarak tarım ekonomisi disiplinindeki ekonomi içerikli derslere temel hazırlamak.
Dersin İçeriği
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
2) Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
3) Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
4) Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
5) Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6) Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7) Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8) Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9) Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10) Ekip çalışmasına uyum sağlar
11) Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13) Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14) Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15) Meslek etiğine saygılı olur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel ekonomi ve işletmecilik kavramları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 İşletme tanımı ve çağdaş işletmeciliğin gelişimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 İşletmelerin amaçları, sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 İşletmelerin çevresi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 İşletmelerin kuruluşu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 İşletmelerin kuruluşu (devamı) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 İşletme Fonksiyonları: Yönetimin tanımı, özellikleri ve fonksiyonları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Yönetim fonksiyonları (devamı) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 İşletme Fonksiyonları: Üretim, pazarlama, finansman ve personel Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Toplam kalite yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Yarıyıl sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Türkiyede gıda sanayinin genel yapısı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Ürünler itibariyle piyasa yapıları (üretim- talep ve dış ticaret yapısı, coğrafi dağılım, kapasite kullanım durumu vb.) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Ürünler itibariyle piyasa yapıları (üretim- talep ve dış ticaret yapısı, coğrafi dağılım, kapasite kullanım durumu vb.) (devamı) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Ürünler itibariyle piyasa yapıları (üretim- talep ve dış ticaret yapısı, coğrafi dağılım, kapasite kullanım durumu vb.) (devamı) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarı yıl sonu sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar