DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Mevzuatı GM-   481 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT CABAROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, gıda mevzuatının temel ilkeleri, ulusal gıda mevzuatı, Türk Gıda Kanunu, önemli yönetmelikler, gıda işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik özellikler, sorumlu yöneticilik, gıda denetçiliği, Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili tebliğler- uluslar arası gıda mevzuatı- Codex Alimentarius komisyonu konularında bilgi kazandırmak, ayrıca, öğrenciye gıda mevzuatı konusunda internet ve diğer kaynaklardan bilgiye ulaşma becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Gıda mevzuatının temel ilkeleri, ulusal gıda mevzuatı, Türk Gıda Kanunu, yönetmelikler, gıda işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik özellikler, sorumlu yöneticilik, gıda denetçiliği, Türk gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili tebliğler- uluslar arası gıda mevzuatı- Codex Alimentarius komisyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıda mevzuatının temel ilkelerini bilir
2) Gıda kanunu kavramını bilir
3) Ulusal gıda mevzıatının geçmişini bilir
4) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu nun amacını ve kapsamını bilir
5) Cezai Hükümler, Gıda ile İlgili Yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olur
6) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerini bilir
7) Denetim Yönetmeliği
8) Gıda Hijyeni Yönetmeliği- Genel Kuralları bilir
9) İhracat ve İthalat genel kurallarını bilir
10) Gıde denetimi ve laboratuvar kontrolünü yerinde öğrenir
11) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yatay ve Dikey Gıda Kodeksini bilir, mevzuatı internetten nasıl izleyeceğini öğrenir
12) Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin içeriğini bilir
13) Gıda Etiketleme Yönetmeliğinin içeriğini bilir
14) Bulaşanlar Yönetmeliği ve Ürün Tebliğleri (Dikey Gıda Kodeksi) nin içeriğini bilir
15) Kodeks Alimentarius Komisyonunun amaçlarını ve görevini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda mevzuatının temel ilkeleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
2 Gıda kanunları Ders notu Anlatım
3 Ulusal gıda mevzuatı, Tarihçesi Ders notu Anlatım
4 Gıda Kanunu (5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu) Ders notu Anlatım
5 Cezai Hükümler, Gıda ile İlgili Yaptırımlar ve Tahsili Ders notu Anlatım
6 Ana Yönetmelikler- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
7 Denetim Yönetmeliği Ders notu Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
9 Resmi Kontrol Yönetmeliği, İhracat, İthalat Ders notu Anlatım
Grup Çalışması
Ödev
10 Teknik gezi: TKB Adana İl Tarım Müd. Kontrol Şube ve İl kontrol Lab. Müd. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği- (Yatay Gıda Kodeksi) Ambalaj ve Aroma Vericiler Ders notu Anlatım
Ödev
12 Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği Ders notu Anlatım
Grup Çalışması
Ödev
13 Gıda Etiketleme Yönetmeliği Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
14 Bulaşanlar Yönetmeliği Ürün Tebliğleri (Dikey Gıda Kodeksi) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
15 Uluslararası Gıda Mevzuatı- CAC (Kodeks Alimentarius Komisyonu) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar