DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Food Biochemistry * IG   202 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Ümit ÜNAL
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA ÜMİT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
The aim of the course is to give students the fundamental concepts of Food Biochemistry
Dersin İçeriği
Introduction, bioenergetics, Molecular organization and classification of cells, Water, metabolic pathways, browning reactions, amino acids, peptides and proteins and their properties, Enzymes and their, significance, general properties of enzymes, enzyme kinetics, mechanism of enzyme catalysis, Biochemical changes in foods.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Definition and scope of biochemistry, basic chemistry, chemical elements, and biogeochemical cycles Lecture notes and suggested books
2 Importance of carbon with respect to life, important properties of carbon, energy metabolism in cells, introduction to metabolisms, principles of thermodynamics Lecture notes and suggested books
3 Bioenergetics (energy, entropy, Gibbs free energy, activation energy) and energy storage substances in cells, structure of ATP Lecture notes and suggested books
4 Cell theory, What exactly is a cell, Molecular organization of eukaryotic cell, Classification of cells Prokaryotic and Eukaryotic cells Lecture notes and suggested books
5 Water, properties of water, Polarity of Water, free and bound waters, water activity, water activity and food stability Lecture notes and suggested books
6 Metabolic pathways, Glycolysis, fates of pyruvate, Lecture notes and suggested books
7 Aerobic Respiration Krebs cycle,Electron transport chain and Oxidative phosphorylation, Lecture notes and suggested books
8 Midterm exam Midterm exam
9 Enzymatic and non-enzymatic browning reactions in foods Lecture notes and suggested books
10 Amino acids, peptides and proteins, amino acids and their properties, structure of proteins, denaturation of proteins, Lecture notes and suggested books
11 Enzymes, significance of enzymes in nature, activation energy and enzymes, structure and general properties of enzymes, enzyme kinetics, Lecture notes and suggested books
12 Enzymes, significance of enzymes in nature, activation energy and enzymes, structure and general properties of enzymes, enzyme kinetics, Lecture notes and suggested books
13 Enzymes, Nomenclature and classification of enzymes, mechanism of enzyme catalysis Lecture notes and suggested books
14 Biochemical changes in fruits and vegetables (climacteric and non-climacteric events etc.) Lecture notes and suggested books
15 Biochemical changes in meat and fish Lecture notes and suggested books
16-17 Final exam Final exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar