DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fluid Mechanics * IG   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman POLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSÜLEYMAN POLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini ve denklemlerini öğretmek; Gerçek hayattan çok sayıda ve farklı mühendislik örnekleri sunarak, öğrencilere mühendislik uygulamalarında akışkanlar mekaniğinin nasıl uygulandığını göstermek; Fizik üzerine ağırlık vererek ve akış fiziğini desteklemek üzere ilgili şekiller ve görsel dökümanlar sunarak akışkanlar mekaniğinde kapsamlı anlama yetisi geliştirmek.
Dersin İçeriği
Akışkanlar mekaniğine giriş ve temel kavramlar. Akışkanların fiziksel özellikleri. Basınç ve akışkan statiği. Kütle, Bernoulli ve Enerji denklemleri. Akış sistemlerinin momentum analizi. Borularda akış.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlara Giriş İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
2 Temel Kavramlara Giriş İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
3 Akışkanların Özellikleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
4 Akışkanların Özellikleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
5 Basınç ve Akışkan Statiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
6 Basınç ve Akışkan Statiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
7 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
8 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
9 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 Ara Sınav Yazılı sınav
11 Akışkan Sistemlerinin Momentum Analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
12 Akışkan Sistemlerinin Momentum Analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
13 Borularda Akış İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
14 Borularda Akış İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
15 Borularda Akış İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
16-17 Final sınavı Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar