DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heat and Mass Transfer * IG   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Erdal AĞÇAM
Dersi Verenler
Arş.Gör.ERDAL AĞÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri ısı iletimi konusunda bilgi ile donatarak çeşitli uygulamalı problemleri çözebilme kabiliyetini kazandırma
Dersin İçeriği
Isı transferinde diferansiyel eşitlikler, zamandan bağımsız durumda iletimle ısı transferi, kanatçıklardan ısı transferi, çok boyutlu iletimle ısı transferi, zamanla değişen ısı transferi, iletimle ısı transferinde sayısal hesaplama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve temel tanımlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
2 İletimle ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
3 İletimle ısı transferinde sınır ve başlangıç koşulları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
4 Isı enerjisi üretimi durumunda iletim İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
5 Kanatçıklarda ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
6 Taşınımla ısı transferi ve boyutsuz sayılar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
7 Laminar ve türbülanslı akışta hız ve ısıl sınır tabaka İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
8 arasınav
9 İzotermal plakada laminar ve türbülanslı akış İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 İç akışta ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
11 İç akışta ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
12 İç akışta sabit ısı akısı ve sabit yüzey sıcaklığı durumları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
13 Serbest taşınımla ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
14 Serbest taşınımda boyutsuz sayılar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
15 Kütle transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar