DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotografi ZFS   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Bülent SEVİM
Dersi Verenler
Ahmet Niyazi Sertkalaycı1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fotoğrafı temel bir anlatım aracı olarak kullanabilmek amacı ile, Temel Fotoğraf kavramlarının ve estetik kavramların öğrenilmesi. Dijital Siyah/Beyaz, renkli tekniklerle stüdyoda kurgu ve stil-life fotoğraf kompozisyon uygulamalarının yapılarak öğrencinin eğitilmesidir.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin, fotoğraf tarihiyle beraber güncel fotoğraf tekniklerinin temel prensiplerini kavraması amaçlanmaktadır. Siyah-Beyaz, karanlık oda tekniklerinin yanında, çekim tekniklerini de içine alarak, öğrencilerin konvansiyonel ve dijital fotoğrafın doğasını, fotoğrafın estetiğini ve kurgu fotoğraf mantığını benimsemesi hedef olarak belirlenmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotoğraf tarihini ve gelişim sürecini karşılaştırabilir.
2) Fotoğraf makinesi tiplerini ve özelliklerini sınıflandırabilir.
3) Objektif tiplerini ve etkilerini, hedeflenen amaca göre kullanabilir.
4) Alan derinliği ve hız-hareket etkisini uygulayabilir.
5) Farklı ışık koşullarını karşılaştırarak, ışık farklılıklarından doğan sorunları çözebilir.
6) Stüdyo aksesuarlarını ve Stil-life masaları kullanabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Fotoğrafın tarihsel gelişimi. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Fotoğraf makinasının tanıtımı ve makine tipleri. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Diyafram ve enstantanenin anlatılması . Ders notu okuma
5 Objektiflerin ayrıntılı olarak tanıtılması. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Fotoğrafta ışık konusunun anlatılması. Ders notu okuma
7 Renkli fotoğraf çekim tekniklerinin kuramsal anlatımı. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav Ders notu okuma Yazılı Sınav
9 Örnek fotoğraf çekimleri yapılması(hoca tarafından) Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fotoğrafta kadraj ve 3/1 kuralının örneklerle anlatılması. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Diyafram ve enstantane öncelikli fotoğraf örneklerinin gösterilmesi.. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Karanlık oda çalışmalarının uygulamalı olarak anlatılması. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Öğrencilerin tab ettikleri fotoğrafların değerlendirilmesi. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Öğrencilerin çektikleri fotoğrafların değerlendirilmesi. Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönem Sonu Değerlendirme Ders notu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Ders notu okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar