DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zootekni ZFS   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mikail BAYLAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MİKAİL BAYLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hayvan yetiştirme hakkında bilgi ve beceriyi artırmaktır.
Dersin İçeriği
Hayvan türleri, hayvan ırkları, hayvanların verimleri ve ekonomisi, üreme, genel hayvancılık terimleri, hayvan besleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çiftlik hayvanlarını tanır
2) Çiftlik hayvanlarının verimlerinin ne olduğunu ve ekonomisini bilir
3) Çiftlik hayvanlarını besleyebilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel bakış okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Çiftlik hayvanlarında üreme okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Hayvan ıslahı okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Sığır yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Koyun yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Keçi Yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Beslemeye giriş okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Çiftlik hayvanlarında sindirimi sistemleri okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Yemlerin sınıflandırılması okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Kaba yemler okuma ve web tarama
13 Kaba yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Kesif yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Karma yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar