DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri * ZFS   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Leyla Sezen TANSI
Dersi Verenler
Prof.Dr.LEYLA SEZEN TANSI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkilerini içeren endüstri bitkileri, tahıllar yem bitkileri ve yemeklik dane bitkilerinin tanınması, kullanım alanları, ekonomik önemleri, yetiştirme teknikleri ve karşılaşılan sorunlar konularında genel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği
Tarla bitkilerini oluşturan ve ekonomik değeri yüksek olan tüm bitkiler kullanım alanlarına göre ayrı ayrı ele alınarak, morfolojik özellikleri ve adaptasyon istekleri ile yetiştirme teknikleri açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serin iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. related topics in text book
2 Serin iklim tahıllarında büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özellikleri ve yetiştirme tekniklerinin anlatımı. Ders kitabındaki ilgili konular
3 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin sistematiği, adaptasyon istekleri ve ekonomik önemi, Ders kitabındaki ilgili konular
4 Sıcak iklim tahıllarını oluşturan bitki türlerinin ve yetiştirme teknikleri büyüme gelişme özellikleri ve morfolojik özelliklerinin anlatımı. Ders kitabındaki ilgili konular
5 Lif bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri. Ders kitabındaki ilgili konular
6 Yağ bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Ders kitabındaki ilgili konular
7 Nişasta ve şeker bitkilerini oluşturan bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi ve adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ders kitabındaki ilgili konular
9 ARA SINAVI Ders kitabındaki ilgili konular
10 Tütün ve keyf bitki türlerinin sistematiği, ekonomik önemi, adaptasyon istekleri ve yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders kitabındaki ilgili konular
11 Yemeklik Tane baklagillerin Ekonomik Önemi Ders kitabındaki ilgili konular
12 Yemeklik dane baklagillerin Sistematiği Ders kitabındaki ilgili konular
13 Yemeklik dane baklagillerin Adaptasyon İstekleri Ders kitabındaki ilgili konular
14 Yemeklik dane baklagillerin yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders kitabındaki ilgili konular
15 Yemeklik dane baklagillerin yetiştirme tekniklerinin tanıtımı. Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabındaki ilgili konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar