DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım * ZFS   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.NURGÜL FETİYE TÜREMİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, biyolojik çeşitliliği, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını en iyi şekilde korumak için uygulanacak tarım sistemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Organik tarım, organik tarımda kontrol mekanizması, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, organik arıcılık ve su ürünleri üretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik Tarımın Tarihçesi Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
2 Organik Tarımın Amacı Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
3 Organik Tarım ile ilgili Terimler ve maddi destekler Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
4 Organik tarımın İlkeleri Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
5 Dünyada ve Türkiyede organik tarım Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
6 Organik Tarım Yürütme ve İzleme Organları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
7 Organik Tarım Kanunu Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
8 Ara Sınav Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
9 Organik Tarım Faaliyetlerine Göre Genel Üretim Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
10 Organik Tarıma Başlama. Organik Tarım Metoduyla Bitkisel Üretim Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
11 Organik Ürünlerin İşlenmesi ve Ambalajlanması ve logoları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
12 Organik Ürünlerin Depolanması, Taşınması, Pazarlanması Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
13 Organik Ürünlerin Depolanması Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
14 Organik Ürünlerin Taşınması Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
15 Organik Ürünlerin Pazarlanması Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar