DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meat Science and Technology * IG   401 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan BENLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHAKAN BENLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Et ve et ürünleri işleme teknolojisi alanındaki temel ilke ve kavramların öğretilmesi. Et ve et ürünlerinin tüketime hazır hale getirilmesi, dayandırılması, paketlenmesi ve dağıtımı ile ilgili teknolojik bilgilerin edinilmesi ve bunların etin kalite kriterleri üzerine etkilerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Et ve et ürünleri işleme teknolojisi alanındaki temel ilke ve kavramlar. Et ve et ürünlerinin tüketime hazır hale getirilmesi, dayandırılması, paketlenmesi ve dağıtımı ile ilgili teknolojik bilgiler ve etin kalite kriterleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda ön bilgiler ve bazı tanımlar Ders materyalindeki konuları okuma
2 Dokuların yapısı ve bileşimi, kasın organizasyonu Ders materyalindeki konuları okuma
3 Kesim ve kasın ette dönüşümü Ders materyalindeki konuları okuma
4 Kesim ve kasın ette dönüşümü Ders materyalindeki konuları okuma
5 Taze ettin özellikleri, Gıda güvenliği ve et Ders materyalindeki konuları okuma
6 Karkas parçalama sistemleri Ders materyalindeki konuları okuma
7 Ettin muhafazası ve İşlenmesi Ders materyalindeki konuları okuma
8 ARA SINAV Ders materyalindeki konuları okuma
9 İşlenmiş et ürünleri teknolojisi Ders materyalindeki konuları okuma
10 Geleneksel et ürünleri teknolojisi - Pastırma Ders materyalindeki konuları okuma
11 Geleneksel et ürünleri teknolojisi - Kavurma Ders materyalindeki konuları okuma
12 Geleneksel et ürünleri teknolojisi - Sucuk Ders materyalindeki konuları okuma
13 Geleneksel et ürünleri teknolojisi - Sosis ve Salam Ders materyalindeki konuları okuma
14 Kanatlı etleri teknolojisi - kesim teknikleri, karkasların parçalanması, dayandırma Ders materyalindeki konuları okuma
15 Kanatlı etleri teknolojisi - kesim teknikleri, karkasların parçalanması, dayandırma Ders materyalindeki konuları okuma
16-17 YIL SONU SINAVI Ders materyalindeki konuları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar