DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Food Packaging Technology * IG   403 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman POLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSÜLEYMAN POLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gıda hammaddelerinin elde edilmeleri, işlenmeleri ve satışa sunulmaları aşamalarında gereksinim duyulacak ambalajlarla ilgili bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Ayrıca öğrencilere gıda ambalajlamada teknolojisindeki son gelişmeler ve gıda ambalajlamada kullanılabilecek biyolojik malzemeler konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bitkisel ve hayvansal gıda hammaddeleri ile işlenmiş ürünlerin ambalajlanmasına duyulan gereksinimler, ürün özelliklerine uygun ambalaj seçimleri; selüloz, cam, metal ve plastik ambalajlar ile kombine ambalajlar, kapama sistemleri, etiketleme ilkeleri, raf ömrü ile ilgili tanımlamalar; gıda ambalaj materyalleri ile ambalajlara uygulanan analiz ve testler; gıda ambalajlama konusundaki gelişmeler. Modifiye atmosfer, kontrollü atmosfer, yenebilir film ve kaplama uygulamaları, aktif ve akıllı ambalajlama sistemlerinin tanıtımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda özelliklerinin korunmasında ambalajın önemi Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
2 Gıda ambalajı üretiminde kullanılan materyaller Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
3 Kağıt ve kağıt bazlı ambalajlar Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
4 Cam Ambalajlar Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
5 Metal ambalajlar Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma, ödev
6 Plastikler ve plastik işleme yöntemleri Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma, ödev
7 Plastikler ve plastik işleme yöntemleri Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma,
8 Ara Sınav Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
9 Kombine Ambalajlar Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
10 Gıda-Ambalaj etkileşimleri Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
11 Gıdalarda raf ömrü tayini Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
12 Aseptik ambalajlama tekniği Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
13 Modifiye atmosfer ambalajlama Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma, ödev
14 Yeni ambalaj teknolojileri Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma, ödev
15 Gıdaların etiketlenmesi ve gıda ambalajları ile ilgili yasal hükümler Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma
16-17 Final Sınavı Ders notundaki ve Ders kitabındaki ilgili konuları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar