DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yatırım Proje Hazırla. ve Değ. GM   454 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler bir yatırım projesini yapabilecek bilgi ve becerileri elde edecek, yatırıma yönelmeden önce yatırımın fizibilitesini yaparak ilgili alana yatırım yapmanın karlı olup olmayacağı konusunda karar verebilme becerisine sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği
Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri, gıda Sektöründe Projeler , Piyasa etüdü (rekabet ortamının analizi, pazar büyüklüğünün tahmini ve yöntemleri), Proje/ Ölçek büyüklüğü (kapasitenin) saptanması, teknoloji seçimi, kuruluş yeri seçimi vb. kararları, projelerin finansmanı ve finansman kaynakları, projenin gelir-giderleri, projede nakit akım analizi, projelerin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri ,Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması,Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Büyük ölçekli ve karmaşık olmayan Gıda Sektörü yatırım projelerini hazırlayabilir
2) Yatırımın kuruluş yeri ve kapasite seçimini, pazar araştırmasıyla ilintisini kurarak yapabilir.
3) Teknik ve ekonomik disiplinler arası ekip çalışması deneyimi kazanır.
4) Projeyi değerlendirmede başvurulacak karar ölçütlerini hesaplayabilir.
5) Yatırımın yapılabilirliği kararını ve projeler arasında seçimi, nesnel ölçütlere başvurarak yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yatırım ve proje kavramları, proje hazırlama ve değerlendirmenin gerekliliği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Yatırım konusunun belirlenmesi ve proje kararı, ön yapılabilirlik (fizibilite) çalışması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
3 Pazar araştırması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
4 Kuruluş yeri ve kapasite seçimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
5 Projenin teknik analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
6 Projenin giderleri ve proje maliyetinin hesaplanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
7 Projenin giderleri ve proje maliyetinin hesaplanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Toplam proje gelirleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
10 Projenin Finansmanı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
11 Projenin net akış tablolarının hazırlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 Paranın zaman değeri, iskonto ve bileşik faiz Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
13 Paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü gözetmeyen değerlendirme ölçütleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
14 Paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü gözeten değerlendirme ölçütleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
15 Projenin ekonomik değerlendirmesi, duyarlılık analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar