DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve - Sebze İşleme Teknolojisi GM   486 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asiye AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.ASİYE AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere meyve ve sebze işleme teknolojisi prensipleri ve uygulama alanları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Meyve ve sebzelerin meyve sebzelerin dondurarak, kurutarak, konserve ederek muhafazası. Domates salçası ve reçel ve marmelat işleme teknolojileri ve konularına göre bazı analizlerin uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyve ve sebzelerin dondurarak muhafazasını ve bazı analizlerin uygulanmasını bilir.
2) Meyve ve sebzelerin kurutarak muhafazasını ve bazı analizlerin uygulanmasını bilir.
3) Meyve ve sebzelerin konserve ederek muhafazasını ve bazı analizlerin uygulanmasını bilir.
4) Domates salçası üretim teknolojisini ve bazı analizlerin uygulanmasını bilir.
5) Reçel ve marmelat işleme teknolojisini ve bazı analizlerin uygulanmasını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve ve sebzelerin ön hazırlık işlemleri Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
2 Meyve ve sebzelerin ön hazırlık işlemleri Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
3 Dondurarak dayandırma ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Ödev
4 Dondurarak dayandırma ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
5 Konserve teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
6 Konserve teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
7 Konserve teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
8 ARA SINAV Ara sınav konularına çalışma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Konserve teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Ödev
10 Domates salçası işleme teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
11 Domates salçası işleme teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
12 Reçel ve marmelat işleme teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
13 Reçel ve marmelat işleme teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
14 Kurutma teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
15 Kurutma teknolojisi ve konu ile ilgili bazı analizlerin uygulanması Meyve ve sebze İşleme teknolojisi ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve ilgili analizin raporunu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
16-17 YIL SONU SINAVI Final sınavına çalışılması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar