DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Food Engineering * IG   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin ERTEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN ERTEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
To introduce basics of food science and technology.
Dersin İçeriği
Introduction. Basic chemistry. Constituents of Foods. Common Unit Operations in Food Processing. Quality Factors in Foods. Microorganisms and Fermentation. Student presentations.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ntroduction, Curse objective, Course methods, Grading, Lecture rules, Course participation and attendance Reading class meterials and related chapter in suggested text books
2 Introduction to lecture: Definitions of food engineering, food science and food technology. Measurement. Reading class meterials and related chapter in suggested text books
3 Basic chemistry Reading class meterials and related chapter in suggested text books
4 Constituents of Foods: Carbohydrates, Proteins Reading class meterials and related chapter in suggested text books, homework
5 Constituents of Foods: Lipids, water, other constituents Reading class meterials and related chapter in suggested text books
6 Common Unit Operations in Food Processing Reading class meterials and related chapter in suggested text books
7 Common Unit Operations in Food Processing Reading class meterials and related chapter in suggested text books
8 Midterm Exam Midterm exam
9 Common Unit Operations in Food Processing Reading class meterials and related chapter in suggested text books
10 Quality Factors in Foods. Reading class meterials and related chapter in suggested text books
11 Microorganisms and Fermentation. Reading class meterials and related chapter in suggested text books
12 Student presentations. Student presentations.
13 Student presentations. Student presentations.
14 Student presentations. Student presentations.
15 Student presentations. Student presentations.
16-17 Final exam Final exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar