DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoloji * G   142 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Basri İLA
Dersi Verenler
Prof.Dr.HASAN BASRİ İLA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücre bölünmesinin genetik kontrolü ve kanserin genetik temeli
Dersin İçeriği
Hücre bölünmesinin genetik kontrolü. Kanser hücrelerinin davranışı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoloji bilimi ve alt dalları, sitolojinin tarihçesi Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
2 Biyolojide sık kullanılan ölçüler, tabiatta canlılık özelliği gösteren yapılar Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
3 Hücrenin kimyasal yapısı Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
4 DNA molekülünün yapısı ve özellikleri Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
5 Ribonukleik asitler Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
6 Ökaryatik hücrenin genel yapısı Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
7 Sitoplazma ve sitoplazmik vakouller sistemi Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Sitoplazmik organeller Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
10 Sitoplazmik organeller Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
11 Sitoplazmik organeller Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
12 Sitoplazmik organeller Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
13 Sitoplazmik organeller Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
14 Sitoplazmik organeller Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
15 Sitoplazmik organeller Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası
16-17 Sitoplazmik organeller Anlatım, soru-cevap, tartışma ve beyin fırtınası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar