DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Duyusal Analiz GM   488 8 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MERVE DARICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere duyusal algılama, duyusal değerlendirme ve gıda sanayinde kullanımı, panelist seçimi, duyusal test teknikleri hakkında bilgi kazandırmak ve gıdaların duyusal kalite özelliklerini duyusal değerlendirme ile belirleyerek sonuçları değerlendirip analiz etmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Duyusal algılama, duyusal değerlendirme ve gıda sanayinde kullanımı, panelist seçimi, duyusal test teknikleri ve gıdaların duyusal kalite özelliklerini duyusal değerlendirme ile belirleyerek sonuçları değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Duyusal analiz kavramını bilir
2) Duyusal algı ve algılama mekanizmalarını bilir
3) Duyusal değerlendirmenin önemi ve sanayide kullanım amaçlarını bilir
4) Duyusal analiz laboratuvarı standardını bilir, krokisini çizer
5) Panelistin özelliklerini, nasıl seçildiğini ve eğitildiğini bilir, panel büyüklüğünü bilir
6) Duyusal analiz yöntemlerini bilir
7) Ara sınav
8) İkili üçlü, üçgen ve sıralama testlerini bilir, panel sonuçlarını istatistiksel açıdan değerlendirip yorumlar
9) Puanlama testini bilir ve uygular
10) Duyusal analizde kullanılan skalaları bilir
11) Lezzet profil analizini bilir ve uygular
12) Doku profil analizini bilir
13) Duyusal testleri tüketici tercih çalışmalarında kullanılır
14) Gıda işletmelerinde uygulanacak duyusal değerlendirme programını bilir
15) Duyusal analizi planlar, uygular, analiz eder ve değerlendirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Duyusal analiz kavramı ve tarihi Ders notu Anlatım
2 Duyusal algılar ve algılama mekanizmaları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Duyusal değerlendirmenin sanayide kullanım amaçları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
4 Duyusal analiz laboratuvarı, ürün ve panel kontrolleri Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Duyusal analizde panellist seçimi, eğitimi ve panel büyüklüğü. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 Farklılık testleri: kıyaslama, ikili-üçlü, üçgen Ders notu Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
7 Farklılık testleri: sıralama Ders notu Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
9 Farklılık testleri: puanlama Ders notu Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
10 Duyusal analizde kullanılan skalalar Ders notu
11 Lezzet profil analizi Ders notu Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
12 Doku profil analizi Ders notu Anlatım
Örnek Olay
13 Duyusal testlerin tüketici tercih çalışmalarında kullanılması Ders notu Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
14 Gıda işletmelerinde duyusal değerlendirme programının uygulanması : parametrelerin belirlenmesi Ders notu Anlatım
15 Gıda işletmelerinde duyusal değerlendirme programının uygulanması : kaynakların tanımlanması Ders notu Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar