DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması ve Mesleki Projelendirme MU   414 8 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asiye AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.ASİYE AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, belirli bir konuda farklı öğretim üyelerinin danışmanlığı altında öğrencilerin teorik veya uygulamalı bir araştırma yaparak, bu çalışmayı bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde sunma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, çalışma konusunun belirlenmesi, dispozisyon oluştruma, edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler araştırma, planlama, uygulama, problem çözme, değerlendirme ve yorum yapma becerilerini geliştirebilecektir.
2) Öğrenciler yapacağı çalışmanın mesleki açıdan önemini ortaya koyabilecektir.
3) Öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini araştırma yaptığı konuda kullanabilecektir.
4) Öğrenciler gerekli bilgiye ulaşabilmek amacıyla disiplinlerarası çalışmalarda ve girişimlerde bulunabilecektir.
5) Öğrenciler elde ettiği bilgileri mantıksal bir sırayla değerlendirebilecektir.
6) Öğrenciler edindiği bilgileri ve çalışmalarına ait sonuçları düzgün bir metin halinde sunabilecektir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Çeşitli literatür taramasının yapılması ve bazı deneysel koşulların hazırlanması.
2 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Çeşitli literatür taramasının yapılması ve bazı deneysel koşulların hazırlanması.
3 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Çeşitli literatür taramasının yapılması ve bazı deneysel koşulların hazırlanması.
4 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Çeşitli literatür taramasının yapılması ve bazı deneysel koşulların hazırlanması.
5 Danışmanca belirlenecek bir konu hakkında deneysel bir çalışma ya da literatür taraması yapılması Çeşitli literatür taramasının yapılması ve bazı deneysel koşulların hazırlanması.
6 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
7 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
8 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
9 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
10 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
11 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
12 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
13 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
14 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
15 Sunumun yapılması Sunum hazırlıkları.
16-17 Sunum yapılması Sunum hazırlıkları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar