DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya * G   146 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Murat TÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ONUR DEMİRKOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik kimyanın alanını, kimyasal bağları, fonksiyonel grupları ve reaksiyonlarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Organik kimyanın alanını, kimyasal bağları, fonksiyonel grupları ve reaksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal Bağlar Ders notlarından okuma
2 Alkanlar Ders notlarından okuma
3 Alkoller ve Alkil Halojenürler Ders notlarından okuma
4 Alkenlerin Yapısı Ders notlarından okuma
5 Alkenlerin Hazırlanması. Eliminasyon Reaksiyonları Ders notlarından okuma
6 Alkenlerin Reaksiyonları: Katılma Reaksiyonları Ders notlarından okuma
7 Nükleofilik Yerdeğiştirme Ders notlarından okuma
8 Vize Sınavı Ders notlarından okuma
9 Alkinler Ders notlarından okuma
10 Arenler ve Aromatiklik Ders notlarından okuma
11 Arenlerin Reaksiyonları Ders notlarından okuma
12 Aldehitler ve Ketonlar. Karbonil Grubuna Nükleofilik Katılma Ders notlarından okuma
13 Karboksilik Asitler Ders notlarından okuma
14 Karboksilik Asit Türevleri Ders notlarından okuma
15 Esterler and Aminler Ders notlarından okuma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar