DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 * G   148 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ayşe ÇOBANKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiLEYLA BUGAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematiksel ve fiziksel büyüklüklerin integral veya seri toplamı ile hesaplanması.
Dersin İçeriği
Dizi ve seriler, yakınsak, ıraksak seriler, belirli ve belirsiz integral, Dik ve kutupsal koordinatlarda alan, hacim ve yay uzunluğu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, Limit. Limit teoremleri, Sonsuz limitler. Monoton yakınsaklık teoremi. Alt Diziler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
2 Serilerin yakınsaklığı, n-inci Terim Testi, Geometrik seriler, p-serileri, Karşılaştırma, Limit Karşılaştırma, Oran ve Kök Testleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
3 Kuvvet serileri,Yakınsaklık yarıçapı, Kuvvet serielrinin Terim Terime türevlenmesi teoremi,Taylor ve McLaurin serileri,Binom Teoremi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
4 Kutupsal Koordinatlar. Bazı önemli Eğriler. Eğri çizimleri. Teğetin eğimi formülü. Parametrize eğriler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
5 Belirsiz İntegral tanımı, özellikleri. Değişken Değiştirme ve Kısmi İntegrasyon. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
6 Bazı trigonometrik fonksiyonların integrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
7 Bazı cebirsel fonksiyonların değişken değiştirme ve indirgeme formülleri ile integrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Tekrar ve Problem Çözme
9 Rasyonel Fonksiyonların İntegrallenmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
10 Trigonometrik ve Cebirsel özel integraller. Belirli integral tanımı ve özellikleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
11 Diferansiyel-İntegral hesabın temel teoremleri. Değişken değiştirme formülü. Özge İntegraller. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
12 Özge İntegrallerin Yakınsaklığı. İntegral testi. Dik ve kutupsal koordinatlarda alan bulma. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
13 Disk ve Silindirik Tabakalar yöntemleri ile hacim bulma. Yay uzunluğu. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
14 Dönel yüzey alanı. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
15 Ağırlık merkezi bulma. Pappüs formülü. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
16-17 Sınav Tekrar ve Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar