DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reaksiyon Kinetiği * G   249 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç.Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir kimyasal tepkimenin hızını belirleyen basamağını tespit etmek. Tepkime hızını değiştiren etmenleri sıralamak. Aktivasyon enerjisini hesaplamak. Kataliz; katalizör ve enzim kinetiğini açıklamak. Kinetik araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Kimyasal tepkimeler, Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi, Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler, Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi, Ardı ardına reaksiyonlar, Kinetik verilerin değerlendirilmesi, Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi, Gaz Fazı Tepkimeleri, Çarpışma kuramları, Çözelti Tepkimeleri Kataliz ve adsorpsiyon, Enzim reaksiyonlarının kinetiği, Kompleks Tepkimeler ve Polimerizasyon Kinetiği teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal tepkimeler Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
2 Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
3 Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
4 Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
5 Ardı ardına reaksiyonlar Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
6 Kinetik verilerin değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
7 Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
8 Ara sınav, Konu anlatımı, problem çözümü Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
9 Gaz Fazı Tepkimeleri Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
10 Çarpışma kuramları Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
11 Çözelti Tepkimeleri Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
12 Kataliz ve adsorpsiyon Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
13 Enzim reaksiyonlarının kinetiği Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
14 Kompleks Tepkimeler Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
15 Polimerizasyon Kinetiği Konu ile ilgili kaynaklar ve ders notlarının okunması. Makale tarama.
16-17 Final Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar