DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Technical English * ZFS   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Türkan KEÇELİ MUTLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.TÜRKAN KEÇELİ MUTLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere grafik ve çizelge hazırlamayla birlikte rapor yazma, dökümantasyon, rapor formatı, görsel araçların kullanımı ve sunum teknikleri öğretilmektedir. Resmi yazışma ve mektup yazımı da öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Öğrencileri gıda bilimi ve gıda teknolojisindeki Temel Prensipler Duyusal Karakteristikler, Ham Maddenin Hazırlanması, Boyut Küçültme, Karıştırma ve Şekil Verme. Isı Uygulanarak Gerçekleştirilen Prosesler Ağartma, Pastörizasyon, Sterilizasyon, Pişirme ve Kavurma.Isının Uzaklaştırılmasıyla Gerçekleştirilen Prosesler Soğutma ve CAS, Dondurma. Rapor Dizayn Etme: Genel prensipler ve rapor tipleri. Araştırma Makalesi Araştırma teknikleri, kütüphaneden yararlanma becerisi, Rapor taslağı ve formatı. Rapor Formatı: Taslak hazırlama, cümle formatı, araştırma raporu yada makalesinin yazım formatı. Resmi Yazışma: İş mektupları, bildiriler, istek veya araştırma mektupları, mektup ve CV formatları oluşturulmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introduction, Passage reading and translation, Sentence comprehension, finding the facts Technical and Formal Writing, A Guide For Effective Communication
2 Fundamentals, Passage reading and translation, Finding topic sentences and key words Technical and Formal Writing, A Guide For Effective Communication
3 How to write an essay, an essay on engineering, making a presentation Lecture Notes
4 Language Skills Checklist Lecture Notes
5 Case Studies: : Food Science 1 Assignment,
6 Case Studies: : Food Science 2 Assignment,
7 Case Studies: : Food Science 3 Assignment,
8 Ara Sınav Sınav
9 Case Studies: : Food Technology 1 Assignment,
10 Case Studies: : Food Technology 2 Assignment,
11 Case Studies: : Food Technology 3 Assignment,
12 Examples of a correctly prepared Graph and Table Interpretation
13 Explanation of results, How to write Citations and References Interpretation
14 Translations from English to Turkish Presentation
15 Translations from Turkish to English Presentation
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Presentation exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar