DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Matematiği * G   251 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, gerçek hayattaki karşılaşılabilecek mühendislik problemlerinin çözüm yollarını öğretmek ve derinliğine bilgi kazandırmak sureti ile analitik düşünme yetisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Matris cebri, doğrusal denklem sistemleri, karakteristik değer problemleri, sayısal yöntemler, doğrusal programlama/optimizasyon problemleri, Taylor and Maclaurin seri açılımları,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matris Cebrine giriş: Bazı temel tanımlar, notasyonlar, satır ve sütun vektörleri üzerinde bazı işlemler. Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
2 Birim matris, skalar matris, matrislerin çarpım ve toplamları. Matrislerin transpozu, inversi, elemanter satır ve sütun operasyonları. Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
3 Doğrusal denklem sistemlerine giriş. Rank kavramı. Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
4 Matrislerde elemanter satır ve sütun operasyonları. Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
5 Doğrusal Denklem Sistemleri, Katsayılar Matrisi, Genişletilmiş Matris, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Gauss Elimination and Gauss-Jordan Elimination Yöntemleriyle Çözümü Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
6 Gauss Elimination and Gauss-Jordan Elimination Yöntemleriyle Denklemlerin Çözümü (Devam) Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
7 Homojen Denklem Sistemleri ve Çözümü Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
8 Karakteristik polinomlar, karakteristik kökler ve karakteristik vektörler (Özdeğer -Eigen Value- problemleri). Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
9 Optimizasyon problemleri: a) Doğrusal programlamanın esasları, b) Doğrusal programlama problemlerinin grafiksel çözümü Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
10 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
11 Optimizasyon problemleri: Doğrusal programlama problemlerinin grafiksel çözümü (Devam) Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
12 Serilere Giriş: Taylor ve Maclaurin seri açılımları Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
13 Yaklaşık integrasyon: Yamuklar ve Simpson kuralı. Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
14 Newton-Raphson iterasyon yöntemi ile tek değişkenli karmaşık fonksiyonlarda kök bulma işlemi. Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
15 Mühendislik Problemllerine Sayısal Yöntemlerin Uygulanması Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
16-17 YIL SONU SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar