DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Material Science * IG   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman POLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSÜLEYMAN POLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme Bilgilisi dersinde malzemelerin iç yapıları, malzemelerin genel özellikleri ve malzeme çeşitlerinin özellikleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Atom yapısı, kristal yapı ve hataları. Malzeme özellikleri ve standartları. Faz diyagramları. Metal, demir ve çelik üretimleri ve türleri. Isıl işlemler. Demir dışı metaller; üretim, alaşım ve özellikler. Korozyon. Yüksek ve düşük sıcaklık malzemeleri. Malzeme testleri. İnorganik, organik ve kompozit malzemelerin yapıları ve temel özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin işleyişi ile ilgili öğrencileri bilgilendirme, malzeme dersine giriş Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
2 Malzemelerin sınıflandırılması, atomun yapısı, atomlar arası bağlar Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
3 Atomların dizilişi (Kristal yapı ve Kristal yapı hataları, moleküler yapı, amorf yapı) Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
4 Metal alaşımları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
5 Malzemelerin mekanik özellikleri Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
6 Malzemelerin elektriksel ve fiziksel özellikleri Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
7 Arasınav Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
8 Çelik türleri ve dayanım arttırıcı işlemler Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
9 Demir olmayan metaller ve alaşımları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
10 Demir ve üretimi Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
11 Plastik malzemeler ve öğrenci sunumları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
12 Doğal organik malzemeler ve öğrenci sunumları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
13 Seramik malzemeler ve öğrenci sunumları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
14 Kompozit malzemeler ve öğrenci sunumları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
15 Malzemelerde çevre koşullarının etkisi ve öğrenci sunumları Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu
16-17 Final Sınavı Ders Notları ve Kitaplar, Power Point Sunusu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar