DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heat and Mass Balance * IG   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Erdal AĞÇAM
Dersi Verenler
Arş.Gör.ERDAL AĞÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Isı ve kütle dengesinin temel ilkelerini ele almak. Gerçek hayattan çok sayıda mühendislik örnekleri sunarak, öğrencilere mühendislik uygulamalarında ısı ve kütle dengesinin nasıl kullanıldığını hissettirmek. Fizik ve fiziksel yorumlama yöntemlerini vurgulayarak ısı ve kütle dengesi konusunda sezgisel bir anlayış geliştirmek.
Dersin İçeriği
Isı ve kütle dengesine giriş ve temel kavramlar. Gaz karışımlarının kütle ve mol oranları. Kütle akışı ve enerji transferi. Kütle dengesi. Isı ve enerji dengesi. Biyolojik sistemlerin kütle ve enerji dengesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı ve kütle dengesine giriş ve temel kavramlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
2 Isı ve kütle dengesine giriş ve temel kavramlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
3 Gaz karışımlarının kütle ve mol oranları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
4 Gaz karışımlarının kütle ve mol oranları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
5 Kütle akışı ve enerji transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
6 Kütle akışı ve enerji transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
7 Kütle dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
8 Kütle dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
9 Kütle dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 Arasınav Yazılı sınav
11 Isı ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
12 Isı ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
13 Isı ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
14 Biyolojik sistemlerin kütle ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
15 Biyolojik sistemlerin kütle ve enerji dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
16-17 Final sınavı Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar