DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Scientific Research Methods * IG   211 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selma TOKER KUTAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı gıda mühendisliği alanında kullanılan veri analizi ve temel istatistiki yöntemlerin SPSS programı üzerinde teorik ve uygulamalı bir şekilde işlenerek, öğrenciye yorum yapabilme, sorunlar üzerinde analiz edebilme gibi yeteneklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar ve Tanımlar, veri hazırlama, tanımlayıcı istatistik, korelasyon, istatistiksel testler, ANOVA analizi, regresyon analizi, anket veri girişi, güvenilirlik analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgisayar yeteneklerine bakış Kaynak okuma ve uygulama
2 SPSSe giriş Kaynak okuma ve uygulama
3 Veri hazırlama Kaynak okuma ve uygulama
4 Veri tarama ve dönüşüm Kaynak okuma ve uygulama
5 Tanımlayıcı istatistik Kaynak okuma ve uygulama
6 Korelasyon Kaynak okuma ve uygulama
7 Ortalamalar için testler Kaynak okuma ve uygulama
8 Arasınav
9 İstatistiksel testler Kaynak okuma ve uygulama
10 ANOVA Analizi Kaynak okuma ve uygulama
11 ANOVA Analizi Kaynak okuma ve uygulama
12 Regresyon Analizi Kaynak okuma ve uygulama
13 Regresyon Analizi Kaynak okuma ve uygulama
14 Anket veri girişi Kaynak okuma ve uygulama
15 Güvenilirlik Analizi Kaynak okuma ve uygulama
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar