DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Mikrobiyoloji * G   236 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN ERGİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikrobiyolojinin ilgi alanları, mikroorganizmaların canlılar arasındaki yeri, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların doğadaki yayılışı ve fonksiyonları, mikroorganizmaların genel özellikleri, gelişim özeliklerinin yanı sıra metabolizma ve mikroorganizmaların kontrolü ile ilgili bilgilerin, teorik ve uygulamalı olarak lisans öğrencilerine aktarılması.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin ilgi alanları, mikroorganizmaların canlılar arasındaki yeri, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların doğadaki yayılışı ve fonksiyonları, mikroorganizmaların genel özellikleri, prokaryotik ve ökaryotik hücre farklılıkları, mikroorganizmaların çoğalması, çoğalmayı etkileyen faktörler, besiyerleri ve sterilizasyon, mayalar, küfler, algler, protozoalar ve virüsler, mikrobiyel ve genetik yapı, metabolizma ve mikroorganizmaların kontrolü ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ile ilgili bilgilendirme ve kaynak kitap tanıtımı kaynak tarama
2 Mikrobiyolojinin bilim dalları,Tarihçe, Canlıların sınıflandırılması, Mikroorganizmaların doğada yayılışları, Mikroorganizmaların sınıflandırılması kaynak tarama
3 Prokaryotikler ve Ökaryotiklerarası farklar, bakterilerin hücre yapısı ve Uygulama: Laboratuvar tanıtımı kaynak taraması, laboratuvar hazırlığı
4 Endospor ve diğer yapılar, kimyasal yapı, mikroorganizma pigmentleri, prokaryotik sistematiği Uygulama: Boyalar ve boyama yöntemleri kaynak taraması, laboratuvar hazırlığı
5 Ökaryotikler ve Hücre yapıları ve morfoloji, Ökaryotik sistematiği, Alg, protozoa v.s kısa bilgi Uygulama: Küf ve maya hücre yapıları kaynak taraması, laboratuvar hazırlığı
6 Mikroorganizmaların Gelişimi; Gelişme eğrisi, çoğalma ve bölünmede senkronizasyon, Gelişmeye etki eden faktörler, mikroorganizmalar arası ilişkiler kaynak tarama
7 Beslenme şekillerine göre mikroorganizmaların sınıflandırılması, besin istekleri, Besiyeri ve özellikleri Uygulama: Besiyerlerinin tanıtımı ve hazırlanması kaynak taraması, laboratuvar hazırlığı
8 Ara Sınavı İlgili ders notu ve kitaplar
9 Virüsler İlgili ders notu ve kitaplar
10 Bakteriyofajlar İlgili ders notu ve kitaplar
11 Metabolizma ve Enerji Değişimlerinin Temel Mekanizmaları İlgili ders notu ve kitaplar
12 Metabolizma ve Enerji Değişimlerinin Temel Mekanizmaları (mikroorganizmaların karbonhidrat metabolizması) İlgili ders notu ve kitaplar
13 Metabolizma ve Enerji Değişimlerinin Temel Mekanizmaları (mikroorganizmaların karbonhidrat metabolizması) İlgili ders notu ve kitaplar
14 Metabolizma ve Enerji Değişimlerinin Temel Mekanizmaları (Mikroorganizmaların protein ve lipid metabolizması) İlgili ders notu ve kitaplar
15 Sekonder metabolitlerin üretimi İlgili ders notu ve kitaplar
16-17 Yıl sonu sınavı İlgili ders notu ve kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar