DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analytical Chemistry * IG   212 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Türkan KEÇELİ MUTLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.TÜRKAN KEÇELİ MUTLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel gravimetrik ve volumetrik analizlerin gerçekleştirilmesi, kantitatif analizde analiz sonuçlarının hesaplanması
Dersin İçeriği
Analitik kimyaya giriş, bazı temel kavramların ve önemli konsantrasyon terimlerinin tekrar gözden geçirilmesi, gravimetrik yöntemler, volumetrik yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analysis methods in foods Food Analysis
2 What is analytical chemistry Fundamentals of Analytical Chemistry, Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole.
3 Numbers and units in Analytical chemistry Fundamentals of Analytical Chemistry, Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole.
4 Equipments used in quantiative analysis Laboratory techniques
5 Solutions preperation Laboratory techniques
6 Molarity Lecture notes
7 Normality Lecture notes
8 Ara Sınav Exam
9 Acid-base titrations Lecture notes
10 Acid-Base Titrations Laboratory techniques
11 Strong acid vs strong base Laboratory techniques
12 Weak acid vs strong base Laboratory techniques
13 Precipitation reactions Lecture notes
14 Redox titrations Lecture notes
15 Potantiometry Lecture notes
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Laboratory techniques and exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar