DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diferansiyel Denklemler * G   238 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mahmut ÇETİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MAHMUT ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik problemlerini türevsel ifadelerle matematiksel olarak formülüze etmek; problemlerin genel ve özel çözümlerini elde etmek; Özel çözümleri yaparken problemin başlangıç-sınır değerlerini saptamak ve bu koşullara göre sorunu çözmek bu dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Diferensiyel denklemlere giriş ve genel tanımlar; Birinci basamaktan diferansiyel denklemler; Değişkenlerden birini içermeyen ikinci basamaktan diferansiyel denklemler; İkinci basamaktan doğrusal ve sabit katsayılı diferansiyel denklemler; Yüksek basamaktan doğrusal ve sabit katsayılı diferansiyel denklemler; Değişken katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler; Diferansiyel denklem sistemleri; Laplace dönüşümleri; Kısmi türevli denklemler; Sayısal yöntemlerle diferansiyel denklemelerimn çözümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Meslek etiğine saygılı olur
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diferensiyel denklemlere giriş ve genel tanımlar Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
2 Birinci basamaktan diferansiyel denklemler: Değişkenlere ayrılabilen denklemler Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
3 Birinci basamaktan diferansiyel denklemler: Homojen tip denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
4 Birinci basamaktan diferansiyel denklemler: Homojen tip denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
5 Birinci basamaktan diferansiyel denklemler: Bernoulli denklemi Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
6 Birinci basamaktan diferansiyel denklemler: Tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
7 Birinci basamaktan diferansiyel denklemler: Clairaut diferansiyel denklemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
8 Değişkenlerden birini içermeyen ikinci basamaktan diferansiyel denklemler Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
9 İkinci basamaktan doğrusal ve sabit katsayılı diferansiyel denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
10 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
11 Yüksek basamaktan doğrusal ve sabit katsayılı diferansiyel denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
12 Değişken katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler: Euler denklemi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması
13 Diferansiyel denklem sistemleri Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
14 Laplace dönüşümleri; sayısal yöntemlerle diferansiyel denklemelerimn çözümleri Farklı kaynaklardan konu ile ilgili bölümlerin incelenmesi
15 Sayısal yöntemlerle diferansiyel denklemelerimn çözümleri (Devam); kısmi türevli denklemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler
16-17 YIL SONU SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar