DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Soğuk Tekniği ve Depolama * G   240 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet GÜVEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET GÜVEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere soğutma alet ve ekipmanlarının çalışma prensipleri ile ilgili teorik ve pratik bilgileri ve gıdaların soğukta depolanması ile ilgili temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Fiziksel, kimyasal ve mekanik soğutma sistemleri, Kompresörler, kondensörler, evaporatörler, Soğutma sistemlerinin kapasiteleri, Soğutma hızı, Soğutucu akışkanlar, Dondurma yöntemleri, Gıdaların soğutularak ve dondurularak depolanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Soğuk tekniğine giriş İlgili kitaplar
2 Fiziksel, kimyasal ve mekanik soğutma sistemleri İlgili kitaplar
3 Soğutma sisteminin elemanları ve çalışma prensipleri İlgili kitaplar
4 Soğutma sisteminin elemanları ve çalışma prensipleri İlgili kitaplar
5 Soğutucu akışkanlar İlgili kitaplar
6 Soğutma hızı İlgili kitaplar
7 Soğutma sistemlerinin kapasiteleri İlgili kitaplar
8 Ara sınav İlgili kitaplar
9 Soğuk hava deposu dizaynı İlgili kitaplar
10 Et ve et ürünlerinin soğukta depolanması İlgili kitaplar
11 Süt ve süt ürünlerinin soğukta depolanması İlgili kitaplar
12 Su ürünlerinin soğukta depolanması İlgili kitaplar
13 Tahıl ve tahıl ürünlerinin soğukta depolanması İlgili kitaplar
14 Meyve sebzelerin soğukta depolanması İlgili kitaplar
15 Meyve sebze ürünlerinin soğukta depolanması İlgili kitaplar
16-17 Final sınavı İlgili kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar