DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya * ZFS   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç.Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyanın temel yasalarını öğretmek ve kimyasal olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği geliştirmek; araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Kimyanın temel yasaları, Sistem ve hal değişkenleri, Hal değişkenleri arasındaki denklemler, Hal fonksiyonlarının özellikleri, İdeal gazlar ve ideal gaz karışımları, Kinetik gaz kuramı, Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası, Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasası, Termodinamiğin temel eşitlikleri, Maddenin Fiziksel özellikleri, sıvıların viskozitesi, sıvıların yüzey gerilimi, Gerçek gazlar, Karışımların genel özellikleri, İdeal karışımlar, Kimyasal termodinamik, Elektrokimya, Korozyon ve Korozyondan korunma yöntemleri; teorik ders örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olur
X
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptar, tanımlar ve çözer
X
3
Sahip olduğu bilgileri alanında kullanabilme becerisi kazanır
X
4
Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirir
X
5
Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilir
X
6
Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemleri kullanır ve sonuçları yorumlar
X
7
Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern teknik araçları seçer ve kullanır
X
8
Laboratuvar kullanır, gıda analizlerini yapar, sonuçları değerlendirir, yorumlar ve rapor eder
X
9
Bağımsız karar verir, kendine güvenir, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir
X
10
Ekip çalışmasına uyum sağlar
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilir ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
14
Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Meslek etiğine saygılı olur
X
17
Bir gıda prosesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir
X
18
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyanın temel yasaları Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
2 Sistem ve hal değişkenleri, Hal değişkenleri arasındaki denklemler, Hal fonksiyonlarının özellikleri Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
3 İdeal gazlar ve ideal gaz karışımları Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
4 Kinetik gaz kuramı Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
5 Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
6 Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasası Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
7 Termodinamiğin temel eşitlikleri Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
8 Ara sınav, Konu anlatımı, problem çözümü Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
9 Maddenin Fiziksel özellikleri, sıvıların viskozitesi, sıvıların yüzey gerilimi Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
10 Gerçek gazlar Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
11 Karışımların genel özellikleri, İdeal karışımlar Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
12 Kimyasal termodinamik Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
13 Elektrokimya Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
14 Korozyon Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
15 Korozyondan korunma yöntemleri Fizikokimya ders kitabındaki ilgili konuların okunması.
16-17 Final Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak finale hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar